Akce
Ani letos jsme nezapomněli! Ptáte se na co? No přece na naši každoroční návštěvu „Zlaté kapličky“ v Praze. Deváťáci a několik žáků z osmých tříd zhlédli druhou červnovou středu působivé představení Manon Lescaut v podání herců Národního divadla. Seznámili se tak s jedním z nejvýraznějších příběhů lásky nevěrné a přitom […]

Po roce zase zpátky

Dne 16. 5. 2018 se 4. a 5. ročníky zúčastnili lesní pedagogiky v lokalitě Lestkov, kterou nabízejí Vojenské lesy. Cílem programu bylo propojit les a školu, prožít atmosféru lesa. Žáci během procházky netradiční formou poznávali les a život v něm. S lesníky strávili tři hodiny, zapojovali přitom všechny smysly. Myslivci […]

Lestkov