Roční archív: 2017


Pohodové Vánoce plné kouzelných okamžiků a do roku 2018 hodně zdraví, štěstí, radosti a optimismu Vám za všechny zaměstnance Sluníčkové školy přeje Alena Roubínová.  

PF 2018


V pátek 15. 12. se naše škola zúčastnila každoročního Dětského vánočního trojboje pořádaného DDM Šuplík. Děti musely prokázat svou zdatnost při hodu medicinbalem a skoku z místa. Také probíhaly překážkovou […]

A ještě trochu sportu před Vánoci


Rok se s rokem sešel a je tu zase vánoční čas, který pro naši školu znamená vánoční představení pro rodiče, milé pohlazení v době adventní. Sváteční náladu vyvolal zpěv vánočních písní, předvedený […]

Zastavení ve SluníčkuÚterní exkurze na elektrárnu Tušimice II nebyla sice vánočně motivována, ale to jí neubralo na zajímavosti. Díky ochotným a příjemným zaměstnancům si žáci sedmých, osmých a devátých tříd mohli projít […]

Exkurze na ETU II


Naši žáci z 8. a 9. ročníku se zúčastnili 13. 12. 2017 okrskového kola a hned o týden později 19. 12. 2017 okresního kola ve florbale. Obě kola se konala […]

Naši florbalisté druzí a třetí


Ve dnech 17. 10. 2017 a 12. 12. 2017 při třídních schůzkách proběhly volby členů školské rady, jelikož stávajícím členům končí 31. 12. 2017 funkční období. Na období od 1. […]

Výsledky voleb do školské rady