Měsíční archív: Únor 2020


Přesná trefa do kuželek
V říjnu loňského roku proběhla soutěž ve sběru starých mobilních telefonů. Nejvíce jich nashromáždila skupinka několika žáků ze třídy IV. A.  Za odměnu si byli zahrát bowling. I když někteří hráli […]

Sběr použitých telefonů


Sluníčko - logo školy
Do projektu Srdce s láskou darované se s nadšením a odhodláním pustila také třída 5. A.  V případě tohoto kolektivu byla podstatným momentem vstupní část, kdy se skupina dětí rozmýšlela, pro […]

Záložky od srdce pro kadaňskou knihovnu


Sluníčko - logo školy
Další druhostupňovou třídou, která se zapojila do soutěžního projektu Srdce s láskou darované, je 7. A. I v tomto případě v hodinách výtvarné výchovy proběhla vstupní skupinová diskuze, kdy se děti rozhodovaly, […]

Naše „srdcovka“ pro kino HvězdaSluníčko - logo školy
Stejně jako v minulých letech se i letos Sluníčková škola zapojila do 6. ročníku celostátního projektu Srdce s láskou darované. Zmiňovaná soutěž si zakládá na tradičních hodnotách, mezilidských vztazích a v […]

Srdce coby poděkování paní ředitelce