Pro budoucí prvňáčky


Předvánoční doba je časem setkávání. Sluníčkovou školu proto navštívili kamarádi z MŠ Barvička. Předškoláci s paní učitelkou se přišli potěšit s bývalými spolužáky. Podívali se, jak to ve škole chodí a potom si v keramické dílně vyrobili dárek pro rodiče. Všichni společně jsme si užili krásné dopoledne, zazpívali jsme si […]

Návštěva z Barvičky


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 Vážení rodiče, níže a také ZDE (sekce Budoucí prvňáčci) je umístěno rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Originál rozhodnutí si můžete […]

Rozhodnutí o přijetíMinulý týden bylo ve Sluníčkové škole živo do pozdních odpoledních hodin. Vítali jsme u zápisu nové školáčky. Maskoti měli napilno, napočítali celkem 60 předškoláků. Někteří rodiče podali žádost o odklad školní docházky. Předpokládáme, že 3. září 2018 ve dvou 1. třídách přivítáme celkem 50 žáků. Moc se na naše nové […]

Je po zápise

Den otevřených dveří ve Sluníčkové škole Sluníčková škola znovu otevřela své tajemné komnaty plné kouzel, hádanek a tajných úkolů. Odvážné děti, které všemu přišly na kloub, také byly po zásluze odměněny! Kromě spousty krásných zážitků a příjemně stráveného odpoledne si s sebou odnesly pamětní list s pečetí naší Sluníčkové školy. […]

Den otevřených dveří
Ve středu 21. 2. 2018 proběhl u nás Den otevřených dveří. Žáci předvedli budoucím prvňáčkům a jejich milým rodičům zájmové kroužky, které jsou v letošním školním roce otevřené. Děti si mohly zatančit a zahrát na boomwhackers s pěveckým sborem Sluníčko, vyzrát na žáky z logického kroužku, experimentovat s malým přírodovědcem, prohlédnout si počítačové učebny […]

Den otevřených dveří aneb Po škole ve škole