sběr

Se závěrem školního roku jsme ukončili i naši sběrovou soutěž. Poslední květnový den i ti nejsvědomitější sběrači donesli nahromaděné balíky novin, letáky a tašky prázdných plechovek. Šikovní sedmáci se pod taktovkou pana školníka vrhli na hromady sběru a nanosili jej do připraveného kontejneru. Nebylo to nic lehkého, neboť stohy naskládaného […]

Sběr podruhé


Nejlepší sběrači papíru – žáci 3. A a 2. A navštívily v červnu ZOO v Praze. Obdivovali všechna zvířata, ale nejvíce se jim líbilo představení lachtana, který dělal doslova psí kusy. Měli důležitý úkol – přivézt adopční listinu outloně váhavého, kterého naše základní škola adoptovala. Návštěva našeho outloně by mohla být […]

Odměna za sběr