UČEBNICE


Učebnice je zaměřena na vnitřní hardwarové vybavení počítače a jeho vstupní/výstupní zařízení. Je rozdělena do sedmi hlavních kapitol a dílčích podkapitol, mezi kterými lze procházet pomocí mapy komponent na indexu, případně skrz menu v patičce webu.

zadání BP

Každá kapitola obsahuje ilustrační obrázky, které mají přiblížit danou komponentu, PDF soubory obohacující základní informace, audio/video ukázky pro snadnější pochopení problematiky a také rozšiřující text v posobě citátů, nebo zajímavostí.


Zapamatuj si!

Důležité pasáže k zapamatování jsou označeny modrou svislou čárou na levé straně a text je také odsazen.


Zajímavosti

Pro zpestření je studijní text obohacen o zajímavosti, na které upozorňuje znak uvozovek.

UKÁZKY / PŘÍKLADY


Obrázky

Obrázek lze poklepáním na miniaturu zvětšit, posouvat jím po obraze a pomocí šipek listovat mezi obrázky v jedné kapitole. Mezerníkem můžete spustit prezentaci galerie.

PC_SKRINE_napajeci_zdroj_ATX12
napájecí zdroj ATX12
obrázek 7 - napájecí zdroj ATX12

Audio

Audio ukázky se spouští přímo v internetovém prohlížeči a není potřeba dalších doplňků. V ukázce - zvuk vytáčeného připojení.Video

Video ukázky se spouští přímo v internetovém prohlížeči a není potřeba dalších doplňků. Video je možné pozastavit, maximalizovat na celou obrazovku a ovládat hlasitost.

PDF

Odkaz na rozšiřující materiály ve formátu PDF vypadá takto. Soubor se otevře v nové záložce.


POUŽITÉ ZKRATKY - Slovníček


 • HW - Hardware
 • MB - Motherboard - základní deska
 • HDD - Hard Disk Drive - pevný disk
 • CPU - Central Processing Unit - centrální procesorové jádro
 • ALU - Arithmetic-Logic Unit - aritmeticko Logická jednotka
 • USB - Universal Serial Bus - univerzální sériová sběrnice
 • RAM - Random Acces Memory - paměť s přímým přístupem
 • POST - Power On Self Test - diagnostický program, který po startu pc kontroluje hardware
 • RPM - Revolutions per Minute - jednotka úhlové rychlosti
 • BIOS - Basic Input-Output System - implementuje základní vstupně-výstupní funkce
 • GPU - Graphic Processing Unit - řídící procesor umístěný na grafické kartě
 • PAL - Phase Alternating Line - jeden ze standardů barevného kódování analogového televizního signálu
 • NTSC - National Television System(s) Committee - standard kódování analogového televizního signálu
 • HDTV - High-Definition Television - televize s vysokým rozlišením
 • Plug & Play - „připoj a hraj“
 • Cache - mezipaměť
 • Latence - časová prodleva/zpoždění
 • DirectX - sada knihoven poskytující API pro přímé ovládání hardwaru
 • Ethernet - souhrn technologií pro lokální počítačové sítě (LAN)
 • DMA - Direct Memory Access - způsob přímého přenosu dat mezi OP a I/O zařízeními
 • DPI - Dot per inch - údaj určující kolik obrazových bodů se vejde do délky jednoho palce

první kapitola