RASTROVÁ GRAFIKA PRAKTICKÁ ČÁST

Poznejte k čemu je vhodná rastrová grafika.
Seznamte se s různými online a offline rastrovými editory.
Upravte již hotové fotografie či obrázky.
Vytvořte si vlastní bitmapové obrázky.
ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

ÚVOD DO RASTROVÉ GRAFIKY

rep.png, 9,2kB

PŘIPOMENUTÍ

Rastrová neboli bitmapová grafika je spolu s vektorovou grafikou hlavní způsob práce s 2D obrázky a textem v počítači. Obrázek je složen z pixelů, které jsou uskupeny v rastrové mřížce. Každý pixel nese informaci o své barvě.


Výhody a nevýhody

  Výhody:
 • možnost ovládat každý pixel obrázku
 • výborná práce s barvou
 • jednoduché pořízení
 • věrné zachování původní scény
 • uložení v digtální podobě bez ztráty kvality
  Nevýhody:
 • ztráta kvality při transformaci
 • objem dat souboru
 • editace jednotlivých objektů na obrázku

Formáty

  Nativní:
 • PSD (Adobe Photoshop)
 • CPT (Corel Photo-paint)
 • XCF (Gimp)
 • atd.
  Vhodné pro přenos:
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • JFIF/JPEG (JPEG File Interchange Format)
 • TIFF (Tag Image File Format)
 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • atd.

Využití

  Nejčastější využití:
 • focení a práce s digitální fotografií,
 • umělecká tvorba,
 • webová grafika,
 • digitalizace a archivace naskenovaných obrázků,
 • atd.

ČAS: 5 MINUT
NÁROČNOST:
STÁHNOUT OBRÁZEK
POSTUP:
Stáhněte si obrázek pixman.png. Obrázek otevřete v Malování a vypracujte dle informací na obrázku.

edit.png, 9,2kB

EDITORY A PROHLÍŽEČE

Rastrové grafické editory jsou programy, ve kterých vytváříme nebo upravujeme rastrové obrázky, nejčastěji fotografie. Ty lepší editory dokáží pracovat také s vektorovými prvky.

Nejrozšířenější komerční editory:

Editory, se kterými budeme pracovat:

Do 2020 Free online editory, se kterými budeme pracovat:

Od 2020 Free online editory, se kterými budeme pracovat:

Některé další rastrové editory:

Prohlížeče:

Prohlížeč je program sloužící na prezentování digitálních obrázků a fotografií, na jejich organizaci i úpravu.

Nejrozšířenější prohlížeče:

NÁSTROJE BITMAPOVÝCH EDITORŮ

Podle zvoleného nástroje se v editorech mění také kurzor myši. Tato změna slouží k ujasnění toho, co se po kliknutí vykoná, a tedy pro zpřehlednění a lepší orientaci.
Hlídejte si tvar kurzoru, který vám napovídá.

Dobrá rada nad zlato.

Používejte klávesy Ctrl, Shift, Alt. Při práci v grafických programech se bez nich téměř neobejdete.
V nápovědě programů můžete nalézt různé pracovní postupy, při kterých se využívají.

Dobrá rada nad zlato.

Snad ještě více než ve vektorových editorech nástroje s trojúhelníčkem v pravé dolní části v sobě skrývají další příbuzné nástroje.
Pro jejich zobrazení stačí na nástroji s trojúhelníčkem přidržet levé tlačítko myši.

ikona-rozbalit
Dobrá rada nad zlato.
Pohled (Zoom)
ikona-zoom

Pohled na dokument - přibížení, oddálení pohledu

Velmi rychlé přiblížení: a označení části, kterou chceme přiblížit, pomocí přidržení LT myši.
Další variantou změny náhledu jsou tlačítka v kontextovém menu lupy Na celou obrazovku, Skutečná velikost, atd.

Štětec - Tužka (Brush - Pencil)
ikona-stetec ikona-tuzka

Nástroje slouží pro malování. V kontextovém menu máte možnost změnit velikost a tvar stopy, krytí, apod.
Štětec vytváří jemné okraje stopy. Tužka naopak ostré okraje a většinou tenčí stopu.

Přesun (Move)
ikona-vyberkriz

Nástroj je určen k přesouvání pixelů aktivní vrstvy, popřípadě vybraných pixelů.
Pro přesun je možné využívat myš (přidržení LT) nebo kurzorových šipek.

Výběr - Laso - Kouzelná hůlka (Marguee - Lasso - Selection - Magic Wand)
ikona-vyber-bit ikona-laso ikona-hulka

Nástroje jsou určeny pro výběr pixelů. Každý z nich odlišným způsobem. Výběrem nastavujeme aktivní oblast. Vybrané pixely poznáme podle blikajících okrajů.
Nyní lze pracovat pouze s pixely ve vybrané oblasti.

Zrušení výběru
Klávesová zkratka Ctrl + D nebo "odkliknutím" do pracovní plochy.

Ukončení výběru se řeší kliknutím myši do plochy a nezřídka se stává, že vám ujede ruka, že vám zůstane drobný výběr (třeba 1-2 pixelů), kterého si nevšimnete. Dejte si zde pozor, protože...
... se zdá, že editor nereaguje. EDITOR REAGUJE! ALE POUZE V AKTIVNÍ OBLASTI VÝBĚRU 1 pixelu.

Toto se stává hlavně u výběru lasem, které je třeba zrušit poklikáním myši do plochy - a dojde k posunu kurzoru myši mezi dvěma kliknutími.

Dobrá rada nad zlato.

Obdélníkový a eliptický výběr: Vybírá pixely, které jsou uvnitř výběru. V kontextovém menu bývá možné využít i logických operací (známe z vektorové grafiky), pomocí kterých mohou vzniknout i složitější tvary.
V online editorech se většinou musíte spokojit se seskupením (přidáním) - klávesa Shift a rozdílem (odečtením) - Ctrl.
Laso:Vybírá pixely "od ruky". Výběr bývá nepřesný, zato tvarově libovolný.
Kouzelná hůlka: Kliknutím do obrázku hůlka vybírá oblast, která má barvu totožnou nebo podobnou (podle nastavení tolerance v kontextovém menu) jako pixel, na který jste klikli.

U všech typů výběru můžeme kombinovat volby, jak naznačuje obrázek.

vyb

Když je aktivní nástroj pro výběr, bývají v kontextovém menu k dispozici různé volby výběrů.

Guma (Eraser)
ikona-guma

Nástoj odstraňuje pixely.
U gumy, stejně jako u štětce či tužky můžeme v kontextovém menu zvolit velikost, tvar stopy gumy, aj.
U mazání věších ploch se spíše než guma používá výběr a Delete, jenž smaže všechny pixely uvnitř výběru.

Plechovka barvy - Přechod (Paint Bucket - Gradient)
ikona-plechovka ikona-prechod

Plechovka vyplňje kliknutím LT myši plochu zvolenou barvou. Plocha musí být ohraničená (uzavřená) pixely nebo výběrem.
Pokud žádné ohraničení nenajde, vyplní celou plochu.
Přechod vyplňuje plochu barevným přechodem, u kterého nastavujeme jak barvy a průhlednost, tak úhel a velikost.

ČAS: 8 MINUT
NÁSTROJE: Výběr, přechod
NÁROČNOST:
POSTUP:
V libovolném editoru pomocí výběru vytvořte 6 různých barevných přechodů.

Možný výsledek:

vypln

ČAS: 8 MINUT
NÁSTROJE: Výběr, laso, plechovka barvy
NÁROČNOST:
POSTUP:
V libovolném editoru pomocí výběru vytvořte siluetu auta.
Možný výsledek:

auto
Klonovací razítko (Clone Stamp)
ikona-razitko

Razítko je jedním z retušovacích nástrojů. Slouží na přenášení části obrazu na jiné místo kopírováním.
Klonovacímu razítku potřebujeme určit zdroj, který bude na jiném místě kopírovat. Zdroj klonu vybíráme kliknutím LT myši s přidržením Alt, v některých editorech je to Ctrl.
U klonovacího razítka je vhodné volit měkkou stopu.

ČAS: 5 MINUT
NÁSTROJE: Klonovací razítko, výběr
NÁROČNOST:
STÁHNOUT OBRÁZEK
POSTUP:
Stáhněte si pracovní soubor zed.png.
V editorech pixlr nebo paint.net odstraňte z fotografie klonovacím razítkem zničenou omítku a vyschlou trávu, okap a hromosvod.
Soubor pojmenujte jmeno_razitko.png a uložte na drive.
Snažte se, aby byl výsledek co možná nejpřesvědčivější.

Možný výsledek:

Rozmazání (Smudge)
ikona-rozmaz

Dalším z retušovacích nástrojů je rozmazání.
Tento nástroj funguje jako rozmazávání křídy prstem.
V kontextovém menu můžeme nastavit sílu přítlaku, tedy jak moc budeme rozmazávat.

ČAS: 5 MINUT
NÁSTROJE: Rozmazání
NÁROČNOST:
STÁHNOUT OBRÁZEK
POSTUP:
Stáhněte si pracovní soubor mraky.png.
Obrázek otevřete ve Photopee a zkuste z bílých částí vytvořit oblaka.

Možný výsledek:

Text
ikona-text

Text se většinou vepíše do nové textové vrsty.
Text můžeme editovat stejným způsobem jako v textovém editoru - vybírat font, velikost, barvu, řez, zarovnání aj.
Text bývá obtížné editovat zpětně. Proto pokud chcete písmo měnit, snažte se o úpravy již při psaní.

Kapátko (Color Picker, Eyedropper)
ikona-kapatko

Nástroj přímo spolupracuje s výběrem barvy.
Funguje tak, že kliknete na nějaké místo na pracovní ploše a kapátko nabere barvu vybraného bodu.

Oříznutí (Crop)
ikona-orez

Nástoj umožňuje ořezávat obrázek na nový rozměr. Podržením LT a tahem myši roztáhneme ořez. pole, u kterého můžete měnit velikost posouváním ořez. značek stejně jako u změny velikosti obrázku.
Často se využívá pro správnou kompozici fotografií. Proto se také u ořezávání objevuje třítřetinová mřížka.
Po nastavení ořezových značek stačí stisknout Enter.

Filtry (Filters)

Filtry najdeme v horním menu programů.
Jde o velmi mocný nástroj rastrových editorů.
Fitrů je v editorech velmi mnoho - deformační, rozostřovací, přidání odlesků a spousta dalších.

ČAS: 10 MINUT
NÁSTROJE: internetový prohlížeč
NÁROČNOST:
-
POSTUP:
Pokuste se nalézt video nebo webové stránky, které vhodně vysvětlují práci s filtry v rastrových editorech.

Možný výsledek: youtube kanál s filtry v Sumo Paint

Zdrojovou adresu (adresy) zkraťte na adrese goo.gl a odešlete na můj e-mail (nezapomeňte na předmět a stručný obsah sdělení).

Odstín a sytost (Hue, saturation)

Pamatujete si co se skrývá pod pojmy odstín a sytost?

Nastavení odstínu a sytosti najdeme v horním menu, v jedné ze záložek (různé editory různě).
Tato úprava slouží k přizpůsobení barev a tónů obrazu nebo vybrané části obrazu.
Kromě odstínu a sytosti je zde možné také nastavit světlost.

hsl

Nastavení HSL pomocí posuvných jezdců

ČAS: 10 MINUT
NÁSTROJE: Výběr, odstín a sytost, oříznutí
NÁROČNOST:
STÁHNOUT OBRÁZEK
POSTUP:
Stažený obrázek oci.png otevřete v Pixlr Editoru a upravte podle obrázku níže.

Nastavené hodnoty barevného pruhu

 • Odstín: +6
 • Sytost: +30
 • Světlost: 0

Nastavené hodnoty odbarveného pruhu

 • Odstín: -30
 • Sytost: -90
 • Světlost: -20

Možný výsledek:

Obrázek neukládejte.

Online foto editor

PicMonkey, podobně jako třeba Snapseed nebo Pixlr Express patří do skupiny online foto editorů. Tyto editory pracují rychle a efektivně s již hotovou fotografií.
Práce v nich je trochu odlišná. Na již hotovou fotografii přidávají různé filtry, rámečky, textury, text, pracují s jasem, sytostí, ořezem, transformací a dalšími.

ČAS: 20 MINUT
NÁSTROJ: -
NÁROČNOST:
SOUBOR: vlastní fotografie
POSTUP:
Otevřete si PicMonkey. Nahrajte do něj svou fotografii.
Otevřete si odkaz s tutoriály
Podle jednoho (i více) tutoriálu upravte svou fotografii. Následně přidejte fotce rámeček a libovolný text nebo ilustrativní obrázek.
Obě fotografie uložte na drive jako jmeno_ja_org.jpg a jmeno_ja_upr.jpg.

Možný výsledek

POSTUPY TVORBY

Při práci s rastrovou grafikou je téměř nezbytné pracovat ve vrstvách.
Vrstvy nahrazují nevýhodu rastrové grafiky... neoddělují objekty od sebe, nýbrž pouze určují barvy pixelů v rastru.

Dobrá rada nad zlato.

Pojmenovávejte vrstvy a udržujte v nich pořádek.
PŘI EDITACI OBRÁZKU VE VRSTVÁCH JE NUTNÉ SI HLÍDAT, V JAKÉ VRSTVĚ PRACUJETE.

Dobrá rada nad zlato.

Pokud se vám něco nepovede, nevadí. Stejně jako ve vektorových editorech existuje varianta vrácení změn po krocích... v historii nebo
existuje možnost vracet provedené úkony zpět a nebo se posouvat vpřed nebo v menu programu ÚPRAVY (Edit) - ZPĚT/ZNOVU (Undo/Redo).

Dobrá rada nad zlato.

Pravidelně ukládejte svou práci. Pokud nenávratně ztratíte dvouhodinovou práci jen proto, že jste si ji neuložili, určitě vás to minimálně hodně rozladí.
DOSTAŇTE POD KŮŽI KOMBINACI Ctrl + S

Dobrá rada nad zlato.

Některé změny jsou definitivní. Například z černobílého obrázku již barevný neuděláte.
Proto si rozmyslete, co bude mít úprava za následek.

Poslední rada.

Oříznutí obrázku - dobrá kompozice

Připomeňte si, co jste zjistili v teorii o pravidlech kompozice.
Na kolik částí je vhodné si rozdělit obraz, když hledáme vhodné pozice pro objekty?
Jaké kompoziční chyby se vyvarovat?

JAK BYSTE UPRAVILI TYTO FOTOGRAFIE?

alizoo

aligátor

hrochzoo

hroch

slonzoo

slon

ČAS: 10 MINUT
NÁSTROJE: Ořezávací, překlopení obrázku (MenuObrázekPřeklopit/Otočit), posun
NÁROČNOST:
STÁHNOUT ZIP
POSTUP:
Fotografie si uložte na drive a následně otevřete v Pixlr editoru.
Fotografie kompozičně upravte. Pixlr ořez vám pomáhá předem definovanými vodícími čárami.
Práce uložte na drive jako jmeno_rez1, jmeno_rez2, jmeno_rez3.

Práce s vrstvami

Vrstvy (Layers) usnadňují práci, protože umožňují samostatnou úpravu částí ve vrstvě a úpravy neovlivňují ostatní prvky v jiných vrstvách.
CO MŮŽEME S VRSTVAMI DĚLAT:

 1. Přidat
 2. Přejmenovat
 3. Odstranit
 4. Měnit pořadí
 5. Skrýt
 6. Nastavit průhlednost (krytí)
 7. Zamknout
 8. Duplikovat
vrstvy

Vrstvy čtyř editorů

povrstvy

"Ruční" přesunutí vrstvy

ČAS: 5 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Otevřete si Sumo Paint, paint.net, Gimp. Najděte plovoucí panel vrstev.
Vytvořte 4 nové vstvy a všechny vrstvy pojmenujte čísly "1" až "5". Následně vrstvy seřaďte v pořadí: 1, 3, 5, 2, 4.
Vrstvu "5" odstraňte. Vrstvy "2" a "4" skryjte a přejmenujte na "skryta2" a "skryta4". Vrstvu "1" zprůhledněte na poloviční hodnotu a přejmenujte ji na "pruhledna".
Práci neukládejte. Editory můžete nechat otevřené.

Výběr z obrazu

Jakými nástroji provádíme výběr?
Pixely ve výběru můžeme:

 • kopírovat Ctrl + C
 • vyjmout Ctrl + X
 • vložit Ctrl + V
 • smazat Delete

ČAS: 12 MINUT
NÁSTROJE: Výběr, vrstvy
NÁROČNOST:
STÁHNOUT SOUBOR
POSTUP:
Otevřete si jeden online a jeden offline editor. Najděte si panely vrstev.
V každém vytvořte 4 vrstvy.
Do nejnižší vložte stažený obrázek vyberto.jpg. Z obrázku se snažte co nejpřesněji vybrat 3 objekty ze stolu a přeneste je každý do své vrstvy. Pracujte pečlivě, ale ne příliš pomalu.
Vrstvy pojmenujte podle předmětů.
Práci uložte na drive v nativním formátu jako jmeno_vyberto.???.

Změna velikosti

vel1

Velikost celého obrázků nastavením číselných hodnot

 • ve většině prohlížečů
 • v grafických editorech

Prohlížeč
Pouze v lepších prohlížečích s editačními prvky, např. v IrfanView...
V menu Obrázek Změnit velikost/rozlišení, které otevře dialogové okno nastavení velikosti/rozlišení obrázku.

ČAS: 5 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Otevřete si libovolný obrázek v IrfanView. Změňte velikost obrázku na 8 × 8 cm. Pokud nepůjde nastavit, zrušte zaškrtnutí políčka "Zanechat poměr stran".
Práci neukládejte.
K čemu došlo? K čemu slouží "Zanechat poměr stran"?
Jakými způsoby lze změnit rozměry obrázku?

Editor
V editorech je změna velikosti skryta v hlavním menu programu, tedy v menu Obrázek (Image) Velikost/Změna velikosti obrázku (Image Size)

ČAS: 5 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Otevřete si libovolný rastrový editor paint.net. Vytvořte si nový obrázek o velikosi 640 × 400 px a libovolným rozlišením. Následně změňte velikost na 8 × 8 cm. Pozor na zachování poměru stran.
Práci neukládejte.
Slouží "Zachovat poměr stran" ke stejnému účelu?
V jakých jednotkách je možné velikost nastavovat?

vel2

Velikost části obrázku - volná transformace
Změna jen určité části obrázku je trochu náročnější, protože se program od programu může lišit. My si vyzkoušíme změnu velikosti v paint.net a v Sumo Paint.

paint.net
Stačí použít nástroj pro přesun. Okolo obrázku se okamžitě objeví 1 + 8 bodů pro transformaci. Práce s body je velmi podobná práci s vektory.

ČAS: 5 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Otevřete si paint.net.
Do nové vrstvy obrázku vytvořte pomocí výběru například obdélník (je vcelku jedno jaký tvar). Nyní si vyzkoušejte změnu velikosti tvaru i jeho otočení.
K jakému účelu slouží bod uprostřed tvaru?
K jakému účelu slouží šipkový kříž vpravo dole?

Sumo Paint
Nástroj pro posun zde a ani ve většině editorů pro změnu velikosti a transformaci nefunguje. Funguje ale PT myši, které vyvolá menu. V menu stačí najít možnost Volná transformace (Free Transform).

ČAS: 5 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Otevřete si Sumo Paint.
Do nové vrstvy obrázku vytvořte pomocí výběru například obdélník (je vcelku jedno jaký tvar). Nyní si vyzkoušejte změnu velikosti tvaru i jeho otočení.
Nacházíte nějakou změnu při transformaci oproti vektorovým editorům? Například v rotaci?

KOMPLEXNÍ PRÁCE

CÍL: Vytvořit wallpaper na téma Sluníčková škola.
NÁSTROJ: Výběr, velikost, retušovací nástroje, aj.
ČAS: 45 MINUT
NÁROČNOST:
STÁHNOUT ZIP
POSTUP:
Vytvořte wallpaper z fotografií, obrázků a textu.
Rozměry wallpaperu budou 1600 × 1200 pixelů
Rozlišení: 96 DPI
Barevná hloubka a barevný model: 24 bitů, RGB
Musí obsahovat: Znak a název školy, fotografie školy. Pokuste se vyvážit barevnost, dodržet pravidla kompozice. Počítejte také trochu s tím, že na ploše budou ikony. Nad plochu můžete přidat pruhy pro umístění ikon.
Obrázky a fotografie můžete stahovat ze školního facebooku, stránek školy, popř. použijte vaše vlastní.

Soubor uložte na drive jako jmeno_KP1.nativní formát, podle zvoleného programu.

CÍL: Úpravou fotografie vytvořit "Turbomyš".
NÁSTROJ: libovolný
ČAS: 45 MINUT
NÁROČNOST:
POSTUP:
Na pixabay najděte vhodnou fotografii myši a fotografii stáhněte. Zvolte si editor, který vám během prácovních postupů nejvíce vyhovoval a úpravou fotografie vytvořte "Turbomyš".
Rozměry obrázku: 1024 × 768 pixelů
Rozlišení: 150 DPI
Barevná hloubka a model: 24 bitů, RGB
Myš umístěte podle pravidel kompozice a zvolte pro ni vhodné pozadí.
K myši připište dostatečně velkým písmem její název a text opět vhodně zarovnejte.

Zdrojový soubor uložte na drive jako jmeno_KP2.nativní formát, podle zvoleného programu.

CÍL: Vytvořit vlastní práci.
NÁSTROJ: libovolný
ČAS: 2 HODINY
NÁROČNOST:
POSTUP:
Vytvořte vlastní práci na jedno ze zadaných témat.
A) Koláž oblíbeného sportu.
B) Ilustrace do (dětské) knihy/Obal knihy.
C) Surrealistický obraz
D) Jiné, vlastní téma

Zdrojový soubor uložte na drive jako jmeno_KP3.nativní formát, podle zvoleného programu.

CÍL: Vytvořit vlastní pixelartový obrázek nebo animaci.
NÁSTROJE: Piskelapp, tahák GUI s nástroji
TVORBA ANIMACE
ČAS: 2 HODINY
NÁROČNOST:
POSTUP:
Vytvořte si účet.
Vytvořte vlastní obrázek nebo animaci v online aplikaci Piskel (v průběhu práce pravidelně ukládejte).

ANIMACE: Soubor exportujte jako LOOP GIF při velikosti minimálně 400×400 pixelů.

STATICKÝ PIXEL ART: Soubor exportujte jako GIF při velikosti minimálně 400×400 pixelů.