PEVNÉ DISKY A MECHANIKY


Pevný disk je úložiště dat v PC. Operační systém, veškeré aplikace a multimédia jsou uložena na HDD. Má velkou kapacitu a rychlý přístup k uloženým objemům dat. Jedná se o prachotěsnou uzavřenou schránku, ve které se nachází několik otáčivých ploten a čtecí hlava, která se mezi plotýnkami pohybuje a umožňuje zápis a čtení dat.

Věděli jste, že první pevný disk byl vyroben IBM již v roce 1956 a s kapacitou 5 MB stál celých 160 tisíc amerických dolarů?
HDD_A_MECHANIKY_HDD
interní pevný disk
obrázek 1 - interní pevný disk

Druhy HDD

1) interní HDD:

Disky, které jsou uvnitř skříně a jsou připojeny k rozhraní ATA (IDE), SATA nebo SCSI.

2) externí HDD:

Přenosné disky, které se připojují pomocí USB, FireWire nebo eSata. Užitečné pro zálohování.

HDD_A_MECHANIKY_externi_HDD
externí pevný disk
obrázek 2 - externí pevný disk

HDD architektura

nahoru / menu

Geometrie pevného disku:

Plotny

Jsou to neustále rotující kotouče o tloušťce 1mm. Plotny rotují, i když se neprovádí zápis nebo čtení. Nejčastěji se vyrábějí z hliníku nebo také ze skla. Z obou stran ploten je na povrch nanesena tenká magnetická vrstva a vrstva maziva, aby nedošlo k poškození plotýnek. Každá plotna je rozdělena na kružnice. Ty se nazývají stopy (tracks). Dále je každá stopa rozdělena na sektory. Plotýnek je v disku několik. Pokud si vezmeme stejnou stopu na všech plotnách, tak se jedná o válec (cylinder).

Princip zápisu

Na nosném ramínku je připevněna magnetická čtecí hlava pro zápis a pro čtení. Hlava se pohybuje mezi jednotlivými plotnami. Vychylovací cívka dostává impulsy a podle nich přesouvá ramínko s čtecí hlavou do určené pozice, ze které čte pomocí elektromagnetické indukce. Zápis probíhá pomocí magnetického pole.

HDD_A_MECHANIKY_HDD_popis
popis pevného disku
obrázek 3 - popis pevného disku

Parametry pevného disku

Kapacita:

Velikost úložného prostoru pro data na disku. Jednotka v GB.

Přístupová doba:

Doba, za kterou je disk schopen začít číst nebo zapisovat. Udává se v ms (milisekundách).

Rychlost otáček:

Říká nám, jak rychle se plotny točí. Udává se v otáčkách za minutu. Větší otáčky = vyšší výkon.

Věděli jste, že to nebyla kapacita, co se u disků během let nejvíce změnilo, ale cena za megabajt, která se snížila sto miliónkrát?

HDD rozhraní

1) Paralelní ATA (PATA):

IDE

Rozhraní IDE přišlo v roce 1986 a využívá připojení pomocí dlouhého kabelu, na který se vejdou dvě zařízení. Ty se rozdělují podle důležitosti na master (pán) a slave (otrok). Toto nastavení probíhá pomocí jumperů přímo na zařízení. Jelikož dvě zařízení jsou málo, tak byl na základní desky přidán druhý IDE řadič. Přičemž jeden řadič je primární a druhý sekundární. Připojení bylo realizováno kabelem, který měl nejdříve 40 vodičů, později 80. Někdy se můžeme setkat s označením „kšandy“. Maximální rychlost rozhraní je 8 MB/s.

EIDE

EIDE rozhraní se využívá od roku 1996 až dodnes. Jednotlivé verze se liší rychlostí přenosu dat. Maximální propustnost dat u rozhraní EIDE udává systém DMA. Podle rychlosti DMA se objevovaly disky typu ultra-dma 33, 66, 100, 133. Základní EIDE rozhraní mělo rychlost 18 MB/s.

HDD_A_MECHANIKY_HDD_EIDE
EIDE rozhraní
obrázek 4 - EIDE rozhraní

SCSI

Velice rychlé rozhraní, na které je možno připojit více zařízení (až 16). Využívají ho především servery. v dnešní době jsou využívány dva typy tohoto rozhraní. Ultra160 SCSI a ultra320 SCSI. Liší se přenosovou rychlostí. 160 MB/s a 320 MB/s.

HDD_A_MECHANIKY_HDD_SCSI
SCSI rozhraní
obrázek 5 - SCSI rozhraní

2) Sériové ATA(SATA)

Využívá sériový přenos dat. Je přibližně 30x rychlejší než ATA a přenáší mnohem větší objemy dat. Na jeden kabel připojujeme jedno zařízení. První verze SATA má rychlost 150 MB/s, druhá 300 MB/s a třetí 600 MB/s. Kabel je oproti ATA o hodně menší, což se hodí při práci uvnitř počítače.

HDD_A_MECHANIKY_HDD_SATA
SATA rozhraní
obrázek 6 - SATA rozhraní

Další rozšiřující informace o hard discích naleznete v tomto PDF souboru.

Disketové mechaniky

Disketa se jako výměnné médium dnes již nepoužívá. Ovšem v dřívějších dobách byla disketová mechanika nedílnou součástí každé stanice. Diskety se vyráběly ve formátu 3,5‘‘ s kapacitou 1,44 MB nebo 2,88 MB a rychlostí otáček 300 za vteřinu. Ty byly nejběžnější, ale vyráběly se i ve formátu 3‘‘, 5,25‘‘ a 8‘‘. Pro různý formát byla logicky různá mechanika. Disketa se skládá z obalu, který kryje plastový kotouč. Na něm je magnetická vrstva. V obale je vytvořena čtecí díra, která je zakrytá plíškem. Při vložení diskety do mechaniky se odkryje. Čtecí hlava uvnitř mechaniky umožňuje čtení a zápis. Disketa je magnetická paměť, stejně jako pevný disk a stejně jako pevný disk se rozděluje na stopy a sektory. Existují i externí disketové mechaniky na USB.

HDD_A_MECHANIKY_FLOPPY
disketová mechanika
obrázek 7 - disketová mechanika
HDD_A_MECHANIKY_diskety
diskety
obrázek 8 - diskety
Věděli jste, že výrobu disket Sony ukončilo až letos v březnu a ještě v roce 2009 jich prodalo 12 miliónů?

CD

CD-ROM

Optické záznamové médium, které původně sloužilo pouze jako audio CD, ale dají se na něm uchovat i počítačová data a tak se toto medium stalo jedním z nejpoužívanějších. Kapacita CD je 650 MB až 700 MB, což postupem času přestalo vyhovovat a začala se objevovat DVD s kapacitou 4,7 GB. Průměr disku je 12 cm nebo méně obvyklých 8 cm.

Věděli jste, že první CD bylo vyrobeno v Německu a neslo Alpskou symfonii od Richarda Strausse?

CD-R (read)

Klasická CD-R jsou jednostranné a je na ně možno vypálit data, ale nedají se odstranit ani přepsat. Slouží pouze ke čtení.

HDD_A_MECHANIKY_cd
cédéčka
obrázek 9 - cédéčka

Princip zapisu

Data jsou na CD ukládána ve spirálové stopě od středu ke kraji pomocí laseru. Disk je vyroben z polykarbonátu, na kterém je nanesena vrstva odrážející světlo. Místa, kde jsou na disku vytvořeny záznamy, se nazývají pity. Vrstva odrážející světlo na tomto místě zaniká. Neporušená místa se nazývají landy. Pity a landy jsou plochy, které nám vymezují přechod mezi logickými 0 a 1.

CD-RW (rewrite)

Jedná se o přepisovatelná cd. To znamená, že zapsaná data můžeme smazat nebo přepsat. Zde se využívá podobný zápis, ale s tím rozdílem že CD obsahuje chemickou vrstvu, která je ve struktuře buď amorfní, nebo krystalické. Zvýšenou intenzitou laserového paprsku dojde k lokálnímu zahřátí vrstvy a roztavení. Částice chemické vrstvy pak tvoří ony pity a landy. Počet přepsání na CD-RW se uvádí kolem 1000.

Mechaniky:

Pro čtení CD se používají klasické CD-ROM mechaniky. Pro zápis na CD-R/RW slouží CD-R/RW mechaniky. Takzvaná komba jsou mechaniky, které podporují jak CD-R/RW tak DVD-ROM a DVD-R/RW. Interní mechaniky se zasouvají do 5,25" šachty a jsou propojeny se základní deskou pomocí rozhraní IDE nebo SATA. Externí mechaniky se připojují pomocí USB.

HDD_A_MECHANIKY_cd_mechanika
cd mechanika
obrázek 10 - cd mechanika

DVD a Blu-ray

DVD-ROM

Disk, který se velmi podobá CD jak tvarem, tak rozměrem. Ovšem má vetší kapacitu 4,7 GB a slouží především k záznamu videa s vysokou kvalitou obrazu a zvuku. Přichází v roce 1996.

DVD-R/RW

Jedná se o první DVD disky, které byly buď pro čtení (DVD-R) nebo pro čtení a zápis (DVD-RW).

DVD+R/RW

Další tzv. plusový formát DVD. Od DVD-R/RW se moc neliší. Výhoda je v tom že přichází se zápisem do více vrstev a rychlost zápisu je zvýšena. DVD-R/RW a DVD+R/RW formáty jsou v dnešní době kompatibilní, takže je mechaniky podporují oba.

DVD-RAM

Další typ DVD. Jedná se o přepisovatelné DVD stejně jako DVD+-RW s tím rozdílem, že se dají data přepsat daleko víckrát (100 000x). DVD-RAM jsou umístěna ve speciálním obalu oproti ostatním diskům. Hodí se pro zálohování dat, protože na některé DVD-RAM se dá zapisovat z obou stran (tzv. oboustranné DVD) takže mají kapacitu 9.4 GB. Mechanika musí podporovat DVD-RAM aby si s tímto formátem poradila.

Rozdělení DVD podle stran a vrstev zápisu:

  • 1) Jednostranné DVD s jednou vrstvou - 4,7 GB
  • 2) Jednostranné DVD s dvěma vrstvami - 8,5 GB (DVD+-r9)
  • 3) Dvoustranné DVD s jednou vrstvou na každé straně – 9,4 GB
  • 4) Dvoustranné DVD s dvěma vrstvami na jedné straně a jednou vrstvou na straně druhé – 13,2 GB
  • 5) Dvoustranné DVD s dvěma vrstvami na obou stranách – 17GB

Blu-Ray disk:

Nejnovější technologie optických disků. Přichází s ní Sony v roce 2001. Laser má modrou barvu a vlnová délka laseru je 405 nm, což zajišťuje také větší kapacitu (DVD 650 nm, CD 780 nm). Velikost pitů je víc než dvojnásobně zmenšena oproti DVD, z čehož vyplívá větší hustota zápisu a větší kapacita. Průměr disku je opět shodný s CD a DVD (12 cm).

Věděli jste, že první prototypy BluRay disků předvedlo Sony tři roky před masivním rozšířením DVD?
HDD_A_MECHANIKY_blu-ray_mechanika
blu-ray mechanika
obrázek 11 - blu-ray mechanika

BD-ROM:

Disky pouze ke čtení. Používají se jako nosič velmi kvalitních obrazových a zvukových záznamů.

BD-R

Disk, na který můžeme vypálit data, ale nelze je přepsat ani odstranit stejně jako u CD-+R a DVD-+R.

BD-RE

přepisovatelný disk stejně jako CD+-RW a DVD-+RW.

Rozdělení BD podle stran a vrstev zápisu:

  • 1) Jednostranný BD s jednou vrstvou - 25GB
  • 2) Jednostranný BD s dvěma vrstvami – 50GB
  • 3) Dvoustranný BD s dvěma vrstvami na obou stranách - 80 GB

video 7 - cd/dvd/blu-ray mechaniky

Další rozšiřující informace o optických mediích naleznete v tomto PDF souboru.

následující kapitola