Zájmové útvary


Účastnický poplatek je 120,- Kč na školní rok za neomezený počet zájmových útvarů. Žáci platící školní družinu jsou od této platby osvobozeni. Poplatek je nutné uhradit v kanceláři školy do 15. října 2017 (popř. při dodatečném přihlášení).

Nabídka zájmových útvarů školního klubu a školní družiny při Základní škole, školní rok 2017/2018.

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Pěvecký sbor Sluníčko Mgr. Jasenovská,
Mgr. Petrovajová
1.-5. třídy st 14.30 – 15.30
Pískání pro zdraví Mgr. Jasenovská

2.-5. tř.
+ absolventi

čt 14.30 – 15.30
Zábavná matematika Mgr. Uhrová 7.-8. tř. st 7.30 – 8.00
Florbal Bc. Schönauer 6.-9. tř. út 14.30 – 15.30
Programování  {kód} Bc. Vinický 6.-7. tř. st 14.20 – 15.20
Dopravní výchova Mgr. Šebková 4.-9. tř.

první út v měsíci
14.15 – 15.45

Land art a fotografování Mgr. Bogdanová 3.-4. tř. st 13.30 – 14.30
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka Mgr. Kučerová 9. tř.

út 7.10 – 7.55

Malý přírodovědec Mgr. Horčicová 3.-5. tř. út 13.30 – 14.30
Divadlo Mgr. Polda 6.-9. tř. út 14.20 – 15.20
Filmová tvorba Mgr. Polda 6.-9. tř. čt 14.20 – 15.20
Turistický kroužek

Bc. Mihalovová
M. Zapská

1.-4. tř. 1× sobota v měsíci
Angličtina hrou Mgr. Horčicová 1. tř.  st 12.05 – 12.50
Angličtina hrou Mgr. Petriláková 2. tř. st 12.05 – 12.50
Keramika M.Šmídová 4. tř. út 15.15 – 17.00

Hravá jóga
(pouze 15 dětí)

M.Šmídová 2. tř. st 15.15 – 16.00