Aktuality

Čarodějky trénují na koštěti
Valpuržina či Filipojakubská noc se dají slavit různě. Zdálo by se ale, že jinak než pálením čarodějnic to nejde. Děvčata z 5. B, Ema, Veronika a Laura si však pro patronátní […]

Pálení čarodějnic


Ve školním roce 2021/2022 plánuje Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 otevřít přípravnou třídu. Zákonní zástupci mohou přihlásit pětileté a šestileté děti po telefonické dohodě (tel. číslo […]

Přípravná třída


Logo informace
Vážení rodiče, do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu v ČR, je nutné dokončit volby do školské rady. Přípravný výbor ve složení Bc. Denisa Davidová, Soňa Kopincová, Mgr. Kateřina Goldmannová […]

Volby do školské radyLogo informace
Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 10. 5. 2021 se do školních lavic mohou vrátit i žáci 2. st. v tzv. rotačním režimu. V týdnu od 10. 5. do 14. 5. […]

Návrat do školy od 10. 5.


Dnešní pondělní dopoledne trávili sedmáci trochu jinak. Pod vedením zkušených lektorů se zapojili do digitálního projektového dne počítačové a mediální gramotnosti. Zábavnou formou, autentickými ukázkami a reálnými příběhy se zdokonalovali […]

Mediální svět 21. století


Sluníčko - logo školy
Vážení rodiče, v níže uvedeném odkazu najdete výsledky zápisu do 1. tříd. V seznamu jsou budoucí prvňáčci uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu. Zveřejněním tohoto seznamu se považují […]

Rozhodnutí o přijetí žáků