Vnitřní řád školní jídelny


Chování žáků:

 1. Před vstupem do jídelny si odlož kabát, bundu, aktovku do šatny před jídelnou.
 2. Do jídelny vcházej jen na pokyn dozorujícího pedagoga nebo kuchařky.
 3. Dodržuj hygienická a společenská pravidla stolování. Nepředbíhej, nemluv hlasitě, dbej, aby po tobě zůstal čistý stůl,…
 4. Použité nádobí odkládej na určené místo.
 5. Ke všem osobám se chovej slušně.
 6. Úraz nebo nevolnost hlas vedoucí jídelny nebo dozoru.
 7. Technické nebo hygienické závady oznamuj vedoucí jídelny.
 8. Pokud bys v jídelně porušoval pravidla slušného chování, může tě vedoucí jídelny načas ze školního stravování vyloučit. Tví rodiče by na to byli předem upozorněni.

Provozní záležitosti:

Platby stravného

 • zálohově z Vašeho účtu (podmínkou je nahlášení čísla účtu)
 • výjimečně v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny každé pondělí od 6:15 do 9:00 a od 14:15 do 15:00
  • záloha = 550 Kč
  • družina + záloha = 650 Kč
  • družina = 100,- Kč měsíčně

vyúčtování 1krát ročně (červenec)

Nárok na oběd

 • pouze ve dny, kdy je žák ve škole nebo na školní akci
 • první den nepředvídané nepřítomnosti žáka ve škole
 • na další dny je nutno obědy odhlásit

Přihlašování, odhlašování nejpozději den předem do 14:30 pomocí terminálu na odhlašování přímo v jídelně, na webu www.strava.cz nejpozději den předem do 10:00. Pouze v naléhavých případech lze využít tel. č. 739 623 288.

Kreditní karta je doklad, na základě kterého si žák vyzvedne oběd. Bez kreditní karty nebude oběd vydán.

Výdej obědů

POUZE PO PŘEDLOŽENÍ KARTY VIS.

Výdej obědů do 14:00 hod.

podle časového harmonogramu:

základní škola ZŠ a MŠ při nemocnici
12:05 – 12:35 h 11:40 – 12:05 h
12:55 – 13:25 h 12:35 – 12:55 h
13:45 – 14:00 h 13:25 – 13:45 h

Do „jídlonosičů“ pouze první den nepředvídané nepřítomnosti žáka ve škole.

Jídelní lístky jsou na nástěnkách v jídelně, družině, přízemí hlavní budovy, na www.strava.cz i na webových stránkách školy pod záložkou Jídelna.