Vnitřní řád školní jídelny


Chování žáků:

 1. Před vstupem do jídelny si odlož kabát, bundu, aktovku do šatny před jídelnou.
 2. Do jídelny vcházej jen na pokyn dozorujícího pedagoga nebo kuchařky.
 3. Dodržuj hygienická a společenská pravidla stolování. Nepředbíhej, nemluv hlasitě, dbej, aby po tobě zůstal čistý stůl,…
 4. Použité nádobí odkládej na určené místo.
 5. Neodnášej z jídelny ovoce, moučníky,…
 6. Úraz nebo nevolnost hlas vedoucí jídelny nebo dozoru.
 7. Technické nebo hygienické závady oznamuj vedoucí jídelny.
 8. Pokud bys v jídelně porušoval pravidla slušného chování, může tě vedoucí jídelny načas ze školního stravování vyloučit. Tví rodiče by na to byli předem upozorněni.

Provozní záležitosti:

Platby stravného

 • v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny
 • zálohově z Vašeho účtu (podmínkou je nahlášení čísla účtu)

záloha = 450 Kč

vyúčtování 2krát ročně (k 20. 1. a k 20. 7.)

Nárok na oběd

 • pouze ve dny, kdy je žák ve škole nebo na školní akci
 • první den nepředvídané nepřítomnosti žáka ve škole
 • na další dny je nutno obědy odhlásit

Přihlašování, odhlašování nejpozději den předem do 14:45 h osobně, telefonicky na čísle 739623288 nebo 474333848, pomocí terminálu na odhlašování přímo v jídelně, na webu www.strava.cz nejpozději den předem do 10:00 h.

Výdej obědů

POUZE PO PŘEDLOŽENÍ KARTY VIS.

podle časového harmonogramu:

základní škola ZŠ a MŠ při nemocnici
12:05 – 12:35 h 11:40 – 12:05 h
12:55 – 13:25 h 12:35 – 12:55 h
13:45 – 14:15 h 13:25 – 13:40 h

Do „jídlonosičů“ pouze první den nepředvídané nepřítomnosti žáka ve škole.

Jídelní lístky jsou na nástěnkách v jídelně, družině, přízemí hlavní budovy, na www.strava.cz i na webových stránkách školy pod záložkou Jídelna.