Zájmové útvary


Účastnický poplatek je 100,- Kč na školní rok za neomezený počet zájmových útvarů. Žáci platící školní družinu jsou od této platby osvobozeni. Poplatek je nutné uhradit v kanceláři školy do 17. října 2019 (popř. při dodatečném přihlášení).

Nabídka zájmových útvarů školního klubu a školní družiny při Základní škole, školní rok 2019/2020.

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Nebojme se češtiny Mgr. Sladká 9. třídy út 7.10 – 7.55
Hezky česky – mluvíme správně Mgr. Sladká 1.– 3. třída st 7.00 – 8.00
Dopravní výchova Mgr. Šebková, Mgr. Kučerová 4.-7. tř. út 1× za 14 dní, 14.15 – 15.15
Keramika I. Šmídová 2., 3. tř. út 15.00 – 17.00 sudý týden
Keramika II. Šmídová 2., 3. tř. út 15.00 – 17.00 lichý týden
Kašpárek (cvičení pro zdraví) Šmídová 1. tř. po 15.15 – 16.00
Zábavná matematika Mgr. Uhrová 9. tř. st 7.10 – 7.55
Angličtina hrou Mgr. Horčicová 1. tř. út 13.00 – 13.30
Badatelský kroužek Mgr. Horčicová 4. – 6. tř. st 14.15 – 15.15
Pastelka Šmídová 1. tř. po 15.00 – 16.00
Kuchtík Bc. Davidová 2., 3. tř. po 14.00 – 15.30, čt 14.00 – 15.30
Kreativ Mgr. Roubínová 6.– 9. tř. pá 14.15 – 16.15, 1× za 14 dní