Zájmové útvary


Účastnický poplatek je 100,- Kč na školní rok za neomezený počet zájmových útvarů. Žáci platící školní družinu jsou od této platby osvobozeni. Poplatek je nutné uhradit (do konce října) v kanceláři školy, kde odevzdáte i vyplněnou přihlášku.

Nabídka zájmových útvarů školního klubu a školní družiny při Základní škole, školní rok 2022/2023.

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Nebojme se češtiny Mgr. Kučerová 9. třídy pá 7.00 – 8.00
Nebojme se matematiky Mgr. Vinický 9. třídy čt 7.00 – 8.00
Sportovní hry Mgr. Paták 5.-6. tř. čt 14.15 – 15.15
Dopravní výchova Mgr. Jelínková 4.-9. tř. čt 14.15 – 15.45
Koumáci Mgr. Kaiserová 2.-4. tř. st 12.55 – 13.40
Mladý záchranář Ing. Ferenčíková 6.-7. tř. st 14.30 – 16.30
Kreativ Charvátová 2.– 5. tř. čt 13.30 – 15.00
Flétna Mgr. Goldmannová 2.– 3. tř. po 13.30 – 14.30
Badatelský kroužek Mgr. Sukovičová 5.– 6. tř. út 14.10 – 15.10
Rozhýbej svůj jazýček Haklová 1.– 3. tř. st 7.00 – 8.00
Pohybové hry I. Mgr. Jelínková 1. A st 12.00 – 13.00
Pohybové hry II. Mgr. Kreuzová 1. B st 12.00 – 13.00
Ranní dýchánek Šmídová 1.– 4. tř. každý den 7:20 – 7:50 ve ŠD
Keramika Šmídová 2. tř. út 15.00 – 16.00