Zájmové útvary


Účastnický poplatek je 100,- Kč na školní rok za neomezený počet zájmových útvarů. Žáci platící školní družinu jsou od této platby osvobozeni. Poplatek je nutné uhradit (do konce října) v kanceláři školy, kde odevzdáte i vyplněnou přihlášku.

Nabídka zájmových útvarů školního klubu a školní družiny při Základní škole, školní rok 2022/2023.

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Nebojme se češtiny Mgr. Kučerová 9. třídy pá 7.00 – 8.00
Nebojme se matematiky Mgr. Vinický 9. třídy čt 7.00 – 8.00
Sportovní hry Mgr. Paták 5.-6. tř. čt 14.15 – 15.15
Dopravní výchova Mgr. Jelínková 4.-9. tř. čt 14.15 – 15.45
Koumáci Mgr. Kaiserová 2.-4. tř. st 12.55 – 13.40
Mladý záchranář Ing. Ferenčíková 6.-7. tř. st 14.30 – 16.30
Flétna Mgr. Goldmannová 2.– 3. tř. po 13.30 – 14.30
Badatelský kroužek Mgr. Sukovičová 5.– 6. tř. út 14.10 – 15.10
Počítač náš kamarád I. Bc. Hejčlová 6. – 7. tř. út 14.15 – 15.15
Počítač náš kamarád II. Bc. Hejčlová 6. – 7. tř. čt 14.15 – 15.15