Zájmové útvary


Účastnický poplatek je 100,- Kč na školní rok za neomezený počet zájmových útvarů. Žáci platící školní družinu jsou od této platby osvobozeni. Poplatek je nutné uhradit (do konce října) v kanceláři školy, kde odevzdáte i vyplněnou přihlášku.

Nabídka zájmových útvarů školního klubu a školní družiny při Základní škole, školní rok 2023/2024.

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Nebojme se češtiny Mgr. Krausová 9. třídy út 7.00 – 8.00
Nebojme se matematiky Ing. Ferenčíková 9. třídy čt 14.15 – 15.15
Sportovní hry Mgr. Paták 4.-5. tř. út 14.15 – 15.15
Dopravní výchova Mgr. Jelínková 4.-9. tř. čt 14.15 – 15.15
Hudebně dramatický Mgr. Goldmannová 4.– 9. tř. po 14.15 – 15.15
Angličtina v praxi P. Teclová 4.– 5. tř. po, út 13.00 – 14.00

Kroužky mimo školní klub (neplatí se)

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Kreativ P. Charvátová 1. – 5. tř. čt 13.30 – 15.00
Spolu Mgr. Pichlíková 1. B po 12.00 – 13.00
Kamarádi Mgr. Goldmannová 1. A st 12.00 – 13.00
Koumáci Mgr. Kaiserová, B. Slámová výběr z 2. – 5. tř. st 13.00 – 14.30
Rozhýbej svůj jazýček M. Haklová 1.-5. tř. po – čt 7.00 – 7.45