Zájmové útvary


Účastnický poplatek je 120,- Kč na školní rok za neomezený počet zájmových útvarů. Žáci platící školní družinu jsou od této platby osvobozeni. Poplatek je nutné uhradit v kanceláři školy do 15. října 2018 (popř. při dodatečném přihlášení).

Nabídka zájmových útvarů školního klubu a školní družiny při Základní škole, školní rok 2018/2019.

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Nebojme se češtiny Mgr. Lukešová 9. třídy čt 7.10 – 7.55
Hezky česky – mluvíme správně Mgr. Sladká 1., 2. třída st 7.00 – 8.00
Dopravní výchova Mgr. Šebková 4.-9. tř.

první út v měsíci
14.15 – 15.45

Anglický jazyk Mgr. Horčicová 2. tř. út 13.00 – 13.30
Keramika I. Šmídová 2. tř. út 15.15 – 17.00 sudý týden
Keramika II. Šmídová 3. tř. út 15.15 – 17.00 lichý týden
Kašpárek (cvičení pro zdraví) Šmídová 1. tř. po 15.15 – 16.00
Zábavná matematika Mgr. Uhrová 6. tř. út 7.25 – 7.55
Matika na druhou Mgr. Uhrová 8. tř. st 7.25 – 7.55
Anglický jazyk Mgr. Sukovičová 1. tř. út 12.05 – 12.50
Anglický jazyk Mgr. Gogela 1. tř. út 12.05 – 12.50
Šikovné ručičky Mgr. Horčicová 4.–5. tř. st 13:30 – 15:00
1x za 14 dní