Zájmové útvary


Účastnický poplatek je 100,- Kč na školní rok za neomezený počet zájmových útvarů. Žáci platící školní družinu jsou od této platby osvobozeni.

Nabídka zájmových útvarů školního klubu a školní družiny při Základní škole, školní rok 2021/2022.

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Nebojme se češtiny Mgr. Lukešová 9. třídy st 7.15 – 8.00
Nebojme se matematiky Mgr. Vinický 9. třídy st 7.15 – 8.00
Sportovní hry Mgr. Paták 4.-5. tř. čt 14.10 – 15.10
Dopravní výchova Mgr. Jelínková 4.-8. tř. út 1× za 14 dní 14.15 – 15.15
Koumáci Mgr. Kaiserová 2.B st 12.15 – 13.00
Hra na flétnu Mgr. Goldmannová 2.A út 12.00 – 13.00
112 – mladý záchranář Mgr. Mihalovová, Ing. Ferenčíková 5.-7. tř. st 1× měsíčně 14.15 – 15.15
Zručný modelář Mgr. Polda 5.-9. tř. čt 14.15 – 15.00
Mladý badatel + MIND OK Mgr. Sukovičová 4.-5. tř. sudé úterý 14.30 – 15.30
Land art – fotograf Mgr. Blechová 6.-8. tř. sudé úterý 14.30 – 15.30
Mladý cestovatel Mgr. Petriláková 5.-8. tř. sudé pondělí 14.15 – 15.15
Kreativ Charvátová 1.– 8. tř. čt 13.30 – 14.30
Decepticon Mgr. Vinický 5.– 6. tř. po 14.15 – 15.00

Další kroužky probíhající ve školním roce 2021/2022.

NÁZEV ZÚ VEDOUCÍ PRO ŽÁKY TERMÍN
Přípravné kurzy k mezinárodní jazykové zkoušce Cambridge English Starters Mgr. Mihalovová 5. třídy čt 13.30 – 14.15
Přípravné kurzy k mezinárodní jazykové zkoušce Cambridge English Flyers Mgr. Blechová 7. třídy po 14.30 – 15.15
Přípravné kurzy k mezinárodní jazykové zkoušce Cambridge English KET Mgr. Schönauer 8. tř. st 7.10 – 7.55 a čt 14.15 – 15.00
Věda nás baví Zápachová 1.-5. tř. st 13.30 – 14.30