Projekty


Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008697

Cílem projektu je modernizace odborné učebny přírodních věd, které bude dosaženo pořízením nového vybavení a učebních pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů. Modernizace učebny zajistí žákům adekvátní prostředí pro kvalitní výuku přírodních věd se zapojením nových technologií. Moderní výuka poskytne žákům větší šanci na uplatnění v dalších stupních vzdělávání a následně na trhu práce. Zmodernizován bude také přilehlý kabinet učebny.

Dotace: 1 349 294,59,- Kč

Spoluúčast: 71 015,51,- Kč

Celkem: 1 420 310,10,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.baner IROPu