O škole


 Vize Sluníčkové školy

Pozitivní přístup k životu podle motta:

„Slunce v duši“.

Pedagogové společně vytvářejí příjemnou pracovní atmosféru a vlídné mezilidské vztahy tak, aby nenásilnou, zábavnou a tvůrčí formou připravili žáky pro budoucí život.

Pedagogové Sluníčkové školy:

Žáka a rodiče chápou jako svého partnera, otevřeně s nimi komunikují.

Společně usilují o odpovědný přístup žáků k životu a k životnímu prostředí.

Vychovávají žáky k mravním hodnotám.

Upřednostňují pochvalu před kázeňskými opatřeními.

Věnují se žákům nadaným i žákům s prospěchovými problémy.

Talent žáků rozvíjí i v řadě zájmových kroužků.

Podporují výuku cizích jazyků.

Podporují práci pomocí moderních technologií.

Sebevzdělávají se.

Žáci Sluníčkové školy:

Mají zdravé sebevědomí.

Uvědomují si své povinnosti.

Rozvíjí svůj talent.

Respektují práva ostatních.

Vzájemně spolupracují a pomáhají si.

Reprezentují svou školu na veřejnosti.Výuka

Vzdělávací program Sluníčková škola.

Důraz na estetiku prostředí a vybavení tříd moderními pomůckami.

Interaktivní tabule v učebnách.

Samozřejmostí je vybavenost všech učeben počítačem a audiovizuální technikou.

Odborná učebna pro fyziku, chemii, laboratorní práce.

Kuchyňka, skleník, zahrada, sad pro praktické činnosti, altán pro venkovní výuku.

Dvě moderní počítačové učebny.

Ideální podmínky pro sport: tělocvična, dvě hřiště, bezplatné využívání zimního stadionu (tři minuty od školy).

Anglická konverzace od 1. třídy formou zájmového kroužku, od 3. třídy anglický jazyk povinný předmět.

Volitelným předmětem německý nebo ruský jazyk.

Spousta zájmových kroužků školního klubu (informace o zájmových kroužcích).

Nácvik čtení genetickou metodou (více).

Environmentálně vzděláváme nejen při projektech (více o stromech).Tradiční akce

Do našeho sluníčkového programu patří už tradičně vztyčování a sundávání vlajky na začátku a konci školního roku.

Školní rok zahajujeme pozdravem Slunci. Posíláme ke sluníčku balónky s pozdravy a přáními.

Prvňáčkové dostávají dárky pro štěstí. První den školního roku jim společným čarováním dávají kouzelnou moc, z dárků se tak stávají talismánci.

Prvňáčkům je věnována i akce „100 dnů ve škole„.

Na konci školního roku udělujeme Sluněnky a Slunínky.

Barvy i chutě podzimu si užíváme při Jablíčkobraní.

5. prosince přichází mezi nás s nadílkou Mikuláš s čertem.

Poslední školní den kalendářního roku slavíme na ledě při vánočním karnevalu.

Jaro vítáme stále oblíbenějším několikadenním projektem „Jaro je tu!

Ke svátku dětí připravujeme různé výlety, zábavné soutěže, zveme mezi sebe děti z mateřské školy. Součástí oslav je i oběd. Jídelníček je sestaven na základě ankety „Co si přeješ dnes k obědu?

Vědomí žáků, že zdraví a vztahy mezi lidmi jsou důležitou hodnotou v lidském životě, rozvíjíme příjemným projektem „Chceme si pomáhat“.

Na konci každého školního roku vyhlašujeme výsledky soutěže o nejšikovnějšího pisálka Sluníčkové školy a vydáváme almanach Paprsek

Archiv vydaných almanachů

Almanach 2012

Almanach 2013

Almanach 2014

Almanach 2015

Almanach 2016

Almanach 2017

Almanach 2018


Historie a současnost

Škola byla slavnostně otevřena v září 1964, ale její vzhled se výrazně změnil v roce 1996. Když se děti vrátily z prázdnin, uvítala je „sluníčková škola“. Na nové fasádě se rozzářil zlatý kotouč, od kterého se rozbíhají paprsky na všechny strany.

Škola (1964)

Areál (1964)

Od jarních měsíců 2015 k výuce využíváme i venkovní altánek, pro který jsme zvolili jméno Jitřenka.

Jitřenka

Altán Jitřenka

Během letních prázdnin 2016 se škola oblékla do nového kabátu, kterému opět dominuje sluneční kotouč s paprsky. Stejně jako v roce 1996 je autorkou jeho návrhu kadaňská architektka Ing. Alice Drahokoupilová.

Hlavní budova

Hlavní budova

Budova druhých tříd

Budova druhých tříd

Panorama školního areálu

Panorama školního areálu

slunicko1

Proč jsme zvolili sluníčko?

Přináší dobrou náladu, pohodu a radost tolik potřebnou pro školní práci. O sluníčku se zpívá v naší školní hymně a rozhlasové znělce, usmívá se na nás z vlajky, ze sešitu, žákovských knížek, dresů, dopisních obálek, slavnostní školní akce provázejí sluníčkoví maskoti.
Učitelé jsou si vědomi, že vnější symbol pro vytvoření příjemné a tvořivé atmosféry nestačí. Největším přáním je, aby se nám dařilo rozsvěcovat dětem slunce v duši.