Budoucí prvňáčci


Rozhodnutí o přijetí žáků

Vážení rodiče,

letos bohužel nelze uspořádat oblíbený Den otevřených dveří.  Pokud máte zájem popovídat si s vedením školy, vyučujícími nebo paní učitelkou Mgr. Lucií Dlouhou, která bude mít příští školní rok 1. třídu, neváhejte a zavolejte na tel. 474 333 452, domluvíme se.  Do školy budete mít možnost nahlédnout i prostřednictvím online setkání v úterý 23. března 2021 od 16 h.

Připojíte se pomocí odkazu https://meet.google.com/mmo-aqej-qqd

V úterý 23. března od 15.30 h bude odkaz aktivní, aby si účastníci mohli v klidu vyzkoušet připojení. Bude stačit na odkaz kliknout a požádat o připojení.

Zápis žáků do 1. tříd na školní rok 2021/2022 byl naplánován na středu 7. dubna a čtvrtek  8. dubna 2021. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci jsme nuceni změnit jeho podobu na korespondenční formu. Potřebné dokumenty bude třeba odevzdat do schránky školy v době od 6. do 13. dubna 2021. 

Zákonní zástupci obdrží do svých poštovních schránek potřebnou dokumentaci nejpozději 26. 3. 2021. Pokud se tak nestane, musí se zákonný zástupce obrátit na pracovnici MÚ pí Gvoždiakovou, tel. 474 319 677.

Ve schránce najdete:

  • Instrukce rodičům
  • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list

případně

  • Žádost o odklad
  • Formulář s kontakty – jen k žádosti o odklad školní docházky

V termínu od 6. 4. 2021 do 13. 4. 2021 vhoďte prosím vyplněnou žádost do schránky na budově naší školy. Schránka bude označena „Zápis do 1. tříd“.

Jakmile se chod společnosti vrátí do běžných podmínek, uspořádáme pro vás i vaše děti náhradu za motivační část zápisu. O jejím průběhu vás budeme v předstihu informovat. Sledujte prosím webové stránky naší školy.

Jaká jsou kritéria pro zápis žáků do prvních tříd?

Přednostně budou přijímáni žáci:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov (více na https://www.mesto-kadan.cz/filemanager/files/456195.pdf)
  2. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně
  3. Děti s bydlištěm mimo školských obvodů Kadaně

Maximální počet přijatých prvňáčků je 50.

Kdy a jak se dozvíme výsledky?

O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2021 na stránkách školy www.3zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem, které najdete v zaslaném dopise.

Pozdravujte od nás vaše děti a těšíme se na shledanou.

Mgr. Alena Roubínová