Budoucí prvňáčci


Milý budoucí prvňáčku,

my, žáci Sluníčkové školy, Tě zdravíme a přejeme Ti, abys poslední dny ve školce strávil co nejlépe.

Končí školní rok a začnou prázdniny, na které se všichni tolik těšíme. Škola bude dva měsíce pro děti zavřená, ale zahálet se nebude. Přijdou malíři, aby ji nově vymalovali, a opraváři opraví, co se během školního roku rozbilo. Ale největší práce čeká na paní učitelky, které musí připravit vše, aby nový školní rok začal co nejlépe.

Ve Tvém pokojíčku už určitě čeká školní taška. Kromě penálu Ti rodiče jistě koupili přezůvky, cvičební úbor, trojhranné tužky č. 1 a 2, trojhranné pastelky, gumu, ořezávátko, nůžky, voskovky, vodové barvy a štětce č. 6 a 14, modelínu, lepidlo a stavebnici SEVA. Kdyby náhodou na něco zapomněli, všechno jim paní učitelka připomene 2. září na první třídní schůzce.

Koncem prázdnin dostaneš ještě dopis od paní ředitelky, ve kterém se dozvíš, kdy máš do školy přijít a jak bude Tvůj první školní den probíhat. Věříme, že se už nemůžeš dočkat, ale neboj se, prázdniny utečou jako voda a z Tebe bude opravdový školák.

Měj se moc krásně, užij si báječné prázdniny a v září ahoj.

žáci Sluníčkové školy


Vážení rodiče,

níže je umístěno rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Originál rozhodnutí si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

Žádostem o odklad školní docházky jsem vyhověla. Tato rozhodnutí si též vyzvedněte v kanceláři školy.

Všem přijatým prvňáčkům blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci. 

Mgr. Alena Roubínová

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 (PDF, 617 kB)

Třídy prvňáčků jsou umístěny v budově školní družiny, což dětem přináší hned několik výhod:

  • klidné prostředí
  • učebny a herny školní družiny jsou hned vedle sebe na jednom patře
  • jídelna je jen o patro níž
  • každá 1. třída má kromě klasické tabule i interaktivní, ale to už je dnes pro nás samozřejmost
  • a hlavně zde neuslyšíte hlučný školní zvonek, protože paní učitelky používají alternativní způsob zahajování a ukončování vyučovacích hodin