Budoucí prvňáčci


Vážení rodiče,

na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří poslali rovnou  žádost o odklad.

Registrační číslo:

53 Přijat

55 Přijat


ЗАПИС ДО 1 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Згідно закону № 67/2022 Збірника законів, виключно для іноземців, яким була надана тимчасова охорона, в зв´язку з воєнним конфліктом на Україні, або була видана віза на проживання строком над 90 днів, з оглядом на потерпілих на надзвичайний строк, дня 07. 06. 2022 від 10:30 a від 15:30 годин.
Для запису в перший клас загальноосвітньої школи на 2022/2023 навчальний рік, повинні прийти такі діти, яким вже сповнилося 6 років до 31. 08. 2022, тобто такі діти, які народилися від 01. 09. 2015 до 31. 08. 2016.
Особа, яка буде супроводжувати дитину на запис до школи, повинна предложити візу законного заступника, візу дитини, медичну страховку дитини.
Школа забезпечить присутність перекладача української мови.

Plakát na zápis do prvních tříd pro rok 2022/2023

Co budete u zápisu potřebovat?
Nezapomeňte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zájemci o odklad školní docházky navíc potřebují vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (např. pediatra).

Co Vás u zápisu čeká?
Paní učitelka se zeptá dítěte na jméno, adresu a školku, do které chodí. Po krátkém rozhovoru dostane předškoláček možnost říci básničku nebo zazpívat písničku. Nakreslit obrázek maminky, tatínka či sourozence bude pro každého určitě hračka. Na závěr si zahrajeme. Bude připraveno určování tvarů, skládání pastelek podle barev, dojde i na „Člověče, nezlob se!“ a další zajímavé hříčky. Děti si pohrají a zároveň předvedou své dovednosti. U zápisu paní učitelka určitě nebude zkoumat, jestli předškolák umí všechna písmena a jak mu jde počítání. Zhodnotí celkovou připravenost dítěte pro školu.

Jaká jsou kritéria pro zápis žáků do prvních tříd?

Přednostně budou přijímáni žáci:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov (více na https://www.mesto-kadan.cz/filemanager/files/456195.pdf)
  2. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně se sourozencem na Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
  3. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně
  4. Děti s bydlištěm mimo školských obvodů Kadaně

Maximální počet přijatých prvňáčků je 50.

Kdy a jak se dozvíme výsledky?

O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2022 na stránkách školy www.3zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem, které se u zápisu dozvíte.

Pozdravujte od nás vaše děti a těšíme se na shledanou. Mgr. Alena Roubínová