Budoucí prvňáčciPro rodiče předškoláků s OŠD

V Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 bude v příštím školním roce pro pětileté a šestileté děti otevřena přípravná třída. Přihlášení do ní lze učinit osobně ve škole na adrese Chomutovská 1289 od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Děti s odkladem školní docházky budou mít přednost. Podmínkou přijetí je Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.


Výsledky zápisu do 1. tříd

Výsledky zápisu


Průběh zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci budou letos zápisy k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole. V následujících dnech dostanete poštou dopis odeslaný MÚ Kadaň, ve kterém naleznete:

  • Instrukce rodičům
  • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list

případně

  • Žádost o odklad
  • Formulář s kontakty – jen k žádosti o odklad školní docházky

V termínu od 6. 4. 2020 do 16. 4. 2020 vhoďte prosím vyplněné formuláře do schránky na budově naší školy. Schránka bude označena „Zápis do 1. tříd“.

O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2020 na stránkách školy www.3zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem, které najdete v zaslaném dopise.

Jakmile se chod společnosti vrátí do běžných podmínek, uspořádáme pro vás i vaše děti náhradu za motivační část zápisu. O jejím průběhu vás budeme v předstihu informovat. Sledujte prosím webové stránky naší školy.

Pozdravujte od nás vaše děti a těšíme se na shledanou.

Mgr. Alena Roubínová

Kritéria pro zápis žáků do 1. tříd Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov pro školní rok 2020/2021:

Přednostně budou přijímáni žáci:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov (více na https://www.mesto-kadan.cz/filemanager/files/456195.pdf)
  2. Děti zaměstnanců školy z ostatních školských obvodů Kadaně
  3. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně se sourozencem na Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
  4. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně
  5. Děti s bydlištěm mimo školských obvodů Kadaně

Maximální počet přijatých prvňáčků je 50.

Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude vyvěšen na vstupních dveřích hlavní budovy a na internetových stránkách školy. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.