Dokumenty


Školní řád

Znění na webu školy
Ke stažení v PDF


Vnitřní řád školní družiny

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní jídelny

Znění na webu školy


Rozpočet školy

Schválený rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 – 2021

Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 – 2021

Rozpočet na rok 2018 a výhled na rok 2019 – 2020


Čerpání dotací

Projekt Sluníčkové inspirace pokračují II


Další důležité dokumenty ke stažení

Písemné prohlášení zákonného zástupce

Sluníčkové inspirace pokračují.pdf

Důležité termíny školního roku 2018-2019

Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (Cermat)

Školní vzdělávací program a učební plány pro 1. a 2. stupeň

Školská rada

DUMy

Minimální preventivní program školy v oblasti rizikového chování

Nikdo nemá právo druhému ubližovat

Krizový plán školy při řešení šikany 2018-2019

Školní preventivní strategie na období 2019-2022

Plná moc


Poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím