Dokumenty


Školní řád

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní družiny

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní jídelny

Znění na webu školy


Rozpočet školy

Rozpočet na rok 2024 a výhled na rok 2025 – 2026 (XLSX, 12 kB)


Čerpání dotací

Digitalizujeme školu (PDF, 604 KB)

Projekt OP JAK (PDF, 162 KB)

Projekt Bez rozdílů (PDF, 6544 KB)

Projekt Sluníčkové inspirace pokračují II (PDF, 396 kB)

Projekt Sluníčkové inspirace pokračují III (PDF)

Projekt Doučování žáků škol


Další důležité dokumenty a oznámení ke stažení

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu (PDF)

Učební plány ŠVP 2023 (PDF, 358 KB)

Školská rada (PDF, 460 kB)

DUMy (PDF, 428 kB)

Minimální preventivní program školy v oblasti rizikového chování

Nikdo nemá právo druhému ubližovat

Krizový plán školy při řešení šikany 2023

Školní preventivní strategie na období 2023-2027 (PDF, 242 kB)

Plná moc (DOCX, 27 kB)

Písemné prohlášení zákonného zástupce (DOCX, 13 kB)


Poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2023 (DOCX, 16 kB)

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 199 kB)