Dokumenty


Školní řád

Znění na webu školy
Ke stažení (PDF, 440 kB)


Vnitřní řád školní družiny

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní jídelny

Znění na webu školy


Rozpočet školy

Schválený rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 – 2021 (PDF, 418 kB)

Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 – 2021 (PDF, 400 kB)

Rozpočet na rok 2018 a výhled na rok 2019 – 2020 (PDF, 350 kB)


Čerpání dotací

Projekt Sluníčkové inspirace pokračují II (PDF, 396 kB)


Další důležité dokumenty ke stažení

Písemné prohlášení zákonného zástupce (DOCX, 13 kB)

Školní vzdělávací program a učební plány pro 1. a 2. stupeň (PDF, 307 kB)

Školská rada (PDF, 457 kB)

DUMy (PDF, 428 kB)

Minimální preventivní program školy v oblasti rizikového chování (PDF, 979 kB)

Nikdo nemá právo druhému ubližovat (PDF, 484 kB)

Krizový plán školy při řešení šikany 2018-2019 (PDF, 757 kB)

Školní preventivní strategie na období 2019-2022 (PDF, 688 kB)

Plná moc (DOCX, 27 kB)


Poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 422 kB)

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 199 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 409 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 410 kB)