Dokumenty


Školní řád

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní družiny

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní jídelny

Znění na webu školy


Rozpočet školy

Rozpočet na rok 2024 a výhled na rok 2025 – 2026 (XLSX, 12 kB)


Čerpání dotací

Projekt Sluníčkové inspirace pokračují II (PDF, 396 kB)

Projekt Sluníčkové inspirace pokračují III (PDF)

Projekt Doučování žáků škol


Další důležité dokumenty a oznámení ke stažení

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu (PDF)

Učební plány ŠVP 2021 (PDF)

Oznámení o konání voleb členů školské rady při Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683 (PDF, 123 kB)

Písemné prohlášení zákonného zástupce (DOCX, 13 kB)

Školní vzdělávací program a učební plány pro 1. a 2. stupeň (PDF, 307 kB)

Školská rada (PDF, 460 kB)

DUMy (PDF, 428 kB)

Minimální preventivní program školy v oblasti rizikového chování

Nikdo nemá právo druhému ubližovat

Krizový plán školy při řešení šikany 2023

Školní preventivní strategie na období 2023-2027 (PDF, 242 kB)

Plná moc (DOCX, 27 kB)


Poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2023 (DOCX, 16 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2022 (DOCX, 16 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2021 (PDF, 104 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 32 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 422 kB)

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 199 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 409 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 410 kB)