Dokumenty


Školní řád

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní družiny

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní jídelny

Znění na webu školy


Rozpočet školy

Schválený rozpočet na rok 2021 a výhled na rok 2022 – 2023 (PDF, 166 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020 a výhled na rok 2021 – 2022 (PDF, 576 kB)

Schválený rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 – 2021 (PDF, 418 kB)

Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 – 2021 (PDF, 400 kB)

Rozpočet na rok 2018 a výhled na rok 2019 – 2020 (PDF, 350 kB)


Čerpání dotací

Projekt Sluníčkové inspirace pokračují II (PDF, 396 kB)


Další důležité dokumenty a oznámení ke stažení

Oznámení o konání voleb členů školské rady při Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683 (PDF, 123 kB)

Písemné prohlášení zákonného zástupce (DOCX, 13 kB)

Školní vzdělávací program a učební plány pro 1. a 2. stupeň (PDF, 307 kB)

Školská rada (PDF, 460 kB)

DUMy (PDF, 428 kB)

Minimální preventivní program školy v oblasti rizikového chování (PDF, 539 kB)

Nikdo nemá právo druhému ubližovat (PDF, 595 kB)

Krizový plán školy při řešení šikany 2021 (PDF, 295 kB)

Školní preventivní strategie na období 2019-2022 (PDF, 688 kB)

Plná moc (DOCX, 27 kB)

Přihláška ke stravování (PDF, 200 kB)

Přihláška ke stravování + vnitřní řád školní jídelny (PDF, 197 kB)

Přihláška ke stravování + vnitřní řád školní jídelny (DOCX, 45 kB)


Poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 32 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 422 kB)

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 199 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 409 kB)

Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 410 kB)