Dokumenty


Školní řád

Znění na webu školy
Ke stažení v PDF


Vnitřní řád školní družiny

Znění na webu školy


Vnitřní řád školní jídelny

Znění na webu školy


Rozpočet školy

Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 – 2021

Rozpočet na rok 2018 a výhled na rok 2019 – 2020


Další důležité dokumenty ke stažení

Sluníčkové inspirace pokračují.pdf

Důležité termíny školního roku 2018-2019

Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (Cermat)

Školní vzdělávací program a učební plány pro 1. a 2. stupeň 

Školská rada

DUMy

Minimální preventivní program školy v oblasti rizikového chování

Nikdo nemá právo druhému ubližovat

Krizový plán školy při řešení šikany 2017-2018

Školní preventivní strategie na období 2016-2019

Plná moc