Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani


Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Název projektu: Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667

Cílem projektu je vytvoření jazykově-počítačové laboratoře ze stávající zastaralé počítačové učebny
a úprava přilehlého kabinetu učebny. Rekonstrukce učebny a pořízení jejího nového vybavení zajistí žákům adekvátní prostředí pro kvalitní výuku se zapojením nových technologií. Moderní výuka poskytne žákům větší šanci na uplatnění v dalších stupních vzdělávání a následně na trhu práce.

Dotace: 2 772 575,56,- Kč

Spoluúčast: 145 925,03,- Kč

Celkem: 2 918 500,59,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.