Pro vycházející – zápisový lístek


Informace pro vycházející žáky – ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Žáci 5. a 9. ročníků mají v kanceláři školy připravené k vyzvednutí proti podpisu zápisové lístky na střední školy. Protože to je důležitý doklad, přineste s sebou pevné desky. U žáků 5. ročníků prosíme o vyzvednutí zápisových lístků zákonné zástupce, žáci 9. ročníků si mohou přijít sami.

Zápisový lístek jste povinni odevzdat řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

V zápisovém lístku vyplňte střední školu, kam vás přijali a kam chcete nastoupit. Nezapomeňte podpis uchazeče a zákonného zástupce. Na školy je odevzdejte osobně. Pokud je budete posílat, tak doporučeně, ať máte doklad o odeslání.

Pokud zápisový lístek ztratíte nebo nějakým způsobem znehodnotíte, musí si zákonní zástupci žáků požádat o vydání náhradního, na kterém bude vyznačeno, že jde o duplikát.

Přednostně budou zápisový lístek potřebovat žáci, kteří se hlásí na střední školy, kde se nedělá jednotná přijímací zkouška, tj. na učební obory.

K přijímacím zkouškám bychom rádi sdělili bližší informace, ale ani my je nemáme. Zveřejníme je, jakmile to bude možné.

Ohledně zápisového lístku a přijímacích zkoušek se v případě nejasností obracejte na kariérovou poradkyni Mgr. Ivu Kozákovou (kozakova-3zs@ktkadan.cz, telefonický kontakt mají všichni žáci v žákovských knížkách).