Pedagogický sbor


Ředitel školyMgr. Roubínová Alena

předměty: Fyzika, Matematika a její aplikace
reditelka-3zs@ktkadan.cz
474 333 847


Zástupce ředitele školyMgr. Lukešová Jana

předměty: Český jazyk a literatura
zastupce-3zs@ktkadan.cz


Samostatný referent – kancelář školyHanzlová Jana

kancelar-3zs@ktkadan.cz
474 333 452
731 411 905


Učitelé 1. stupně
Mgr. Dlouhá Lucie
třída: II.B

Koordinátor ŠVP, Plavecký kurz
dlouha-3zs@ktkadan.czMgr. Gogela Hana
třída: I.A

gogela-3zs@ktkadan.czMgr. Horčicová Andrea
třída: V.B

horcicova-3zs@ktkadan.czMgr. Jandová Jana
třída: II.A

jandova-3zs@ktkadan.czMgr. Goldmannová Kateřina
třída: III.A

jasenovska-3zs@ktkadan.czMgr. Kaiserová Lenka
třída: III.B

kaiserova-3zs@ktkadan.czPichlíková Lada
třída: IV.B

pichlikova-3zs@ktkadan.czMgr. Sukovičová Miluše
třída: I.B

Metodik prevence, výchovný poradce (1. stupeň)
sukovicova-3zs@ktkadan.czMgr. Šebková Jana
třída: IV.A

Plavecký kurz
sebkova-3zs@ktkadan.cz


Učitelé 2. stupněMgr. Havlíček Jakub
třída: –

předměty: Výtvarná výchova

havlicek-3zs@ktkadan.czMgr. Nela Krausová
třída: –

krausova-3zs@ktkadan.czMgr. Kozáková Iva
třída: IX.B

předměty: Tělesná výchova, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví
Kariérový poradce
kozakova-3zs@ktkadan.czMgr. Kučerová Lenka
třída: V.A

předměty: Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Výchova k občanství
kucerova-3zs@ktkadan.czMgr. Mihalovová Jana
třída: VI.A

předměty: Chemie, Anglický jazyk
Metodik prevence, Výchovný poradce (2. stupeň)
mihalovova-3zs@ktkadan.czMgr. Petriláková Naděžda
třída: VI.B

předměty: Zeměpis, Anglický jazyk
petrilakova-3zs@ktkadan.czMgr. Polda Václav
třída: IX.A

předměty: Fyzika, Informační a komunikační technologie, Svět práce
polda-3zs@ktkadan.czBc. Schönauer Lukáš
třída: VII.A

předměty: Přírodopis, Anglický jazyk, Tělesná výchova
schonauer-3zs@ktkadan.czMgr. Sladká Ivana
třída: VIII.B

předměty: Dějepis, Český jazyk a literatura
Koordinátor ŠVP, Knihovník
sladka-3zs@ktkadan.czMgr. Šímová Gabriela
třída: –

předměty: Zeměpis, Tělesná výchova
simova-3zs@ktkadan.czMgr. Rolná Veronika
třída: VIII.A

předměty: Matematika a její aplikace, Výtvarná výchova
koordinátor EVVO
uhrova-3zs@ktkadan.czMgr. Vinický Radek
třída: VII.B

předměty: Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Anglický jazyk
ICT, Bakaláři, web
vinicky-3zs@ktkadan.cz


Asistenti pedagogaHana Bursíková
III.B
bursikova-3zs@ktkadan.cz


Pavla Charvátová
IV.A
charvatova-3zs@ktkadan.cz


Soňa Kopincová
II.B
kopincova-3zs@ktkadan.cz


Strašková Veronika
VI.B
straskova-3zs@ktkadan.cz


Petra Suchá
VII.B
sucha-3zs@ktkadan.cz


Ivana Vlčková
II.A
vlckova-3zs@ktkadan.cz


Nikola Vyčichlová
IV.A
vycichlova-3zs@ktkadan.cz


Radka Zápachová
IV.B
zapachova-3zs@ktkadan.cz

VychovatekyMonika Šmídová
I. oddělení

smidova-3zs@ktkadan.czMiroslava Zapská
II. oddělení

zapska-3zs@ktkadan.cz

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)Ing. Josef Kolařík

dpo.kadan@gmail.com
777 319 140