Projekt


Během února a března probíhaly hodiny TV u žáků 3. až 5. tříd pod vedením trenérů futsalu TJ Spartak Perštejn.Při hodinách si děti procvičily koordinaci celého těla, spolupracovaly mezi sebou […]

Projekt „Správný pohyb, zdravé tělo“


Jarní slunce nám svými paprsky zpříjemnilo společně strávené páteční dopoledne. Projektový den „Jaro je tu!“ se protentokrát nesl v duchu oslav Dne Země. Žáci na stanovištích plnili různé kreativní úkoly […]

Jaro je tu!


Oživíme naši zahradu I letošní rok se žáci naší školy dobrovolně přihlásili do celostátního projektu 72 hodin. Během něho se dobrovolníci z různých koutů naší republiky ve svém volném čase pustili […]

Projekt 72 hodinPo dvou letech se opět mohl uskutečnit projektový den „JARO JE TU“. Na Škaredou středu, ale za krásného slunečného počasí jsme se všichni sešli před školou. Tentokrát jsme strávili výukové […]

Projekt „Jaro je tu“


Tulipánový měsíc aneb přivítejme s jarem i naději Co je vlastně Tulipánový měsíc? Jedná se o projekt Amelie, z.s., organizace pomáhající onkologickynemocným lidem a jejich blízkým. Lidé ze všech koutů naší […]

Tulipánový měsíc


Naši žáci se 8. 12. zapojili do projektu “Česko vesluje”, který zaštiťuje Labe aréna Ústeckého kraje. Soutěže se zúčastnili páťáci a žáci druhého stupně. Všichni si nejprve vyzkoušeli jízdu na […]

Česko veslujeŽáci 6. – 9. tříd naší školy (celkem 170 žáků) se zapojili do projektu podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem: „DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI“ Projekt celý probíhá online. […]

Desatero pro primární prevenciNázev projektu: Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667 Cílem projektu je vytvoření jazykově-počítačové laboratoře ze stávající zastaralé počítačové učebny a úprava přilehlého kabinetu učebny. Rekonstrukce […]

Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadanivíčkování
Někdo pod zavřenými víčky vidí tmu, jiný barevné kruhy. My jsme žáky poprosili, aby zavřeli oči a představili si své vysněné město. Jejich úkolem nebylo držet kreativitu na uzdě, naopak! […]

Víčkování – Mé město


Projektové dny - tvorba z LEGO Mindstorms EV3_01
Projekt byl založen na výuce informatického myšlení a jeho principech: pokus – omyl, learning by doing (učit se tak, že to dělám), kooperaci. Týmy přemýšlely nad problémy, hledaly efektivní cesty, […]

Projektové dny „Decepticon“


Deváťáci vyrobili portréty osobností 17. listopadu
Letošní rok byl na různá výročí bohatý, ale 17. listopad patří k těm pro náš stát nejdůležitějším. Boj za svobodu a demokracii není jen prázdný pojem. Pro každého člověka i pro […]

Projekt „Sedmnáctý  listopad“