Páťáci a projektový den!


„Žádný učený z nebe nespadl!“ Takovou otřepanou frázi jsme snad všichni slyšeli tisíckrát. Jak ale zvládnout situace, kdy se nám něco nedaří a my ztrácíme naději na úspěch?

Dne 12. října se žáčci pátých ročníků zúčastnili projektového dne s názvem O nadání, aneb nějaký dar máme každý! Pod vedením zkušených lektorek z Badatelské akademie Datel se děti učily přemýšlet, sdílet a poznávat v širších souvislostech především tak, aby je to bavilo a dávalo jim to smysl.

Během individuální i skupinové práce se žáčci snažili naučit zvládat každodenní realitu často spjatou s nepochopením ze strany vrstevníků i dospělých. Budovali jsme mezi sebou zdravé vztahy, trénovali ohleduplnost i toleranci vůči druhým. Moc se nám líbilo, když jsme se učili rozvíjet kritického myšlení a schopnost učit se. Zjistili jsme třeba, že ideální čtverec existuje tak maximálně v našich hlavách a při plnění úkolů na pracovním listě, jinak se vlastně nápadům a kreativitě řešení mezi nekladou….

Za sebe a snad i páťáky můžu říct, že jsme se během inspiračního semináře leccos nového přiučili nejen o sobě, způsobu přemýšlení a řešení problémů, ale i třídním kolektivu. A jelikož jsme na závěr všichni objevili svůj dar a naučili se vážit si sami sebe, odcházeli jsme bohatší nejen na těle, ale i na duši.

Mgr. Nikola Hejčlová