Výsledky zápisu


Vážení rodiče,

děkujeme Vašim dětem a Vám za hezkou atmosféru, kterou jste nám ve dnech zápisu pomohli vytvořit. Žádostem o přijetí jsem vyhověla a níže zveřejňujeme výsledky zápisu. V seznamu jsou budoucí prvňáčci uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Originál rozhodnutí pro každého žáka je připraven v kanceláři školy. Rodiče si ho mají možnost vyzvednout ve středu a v pátek od 7.30 do 8 h a od 14 do 15 h (popř. po domluvě na tel. 731 411 905 i jindy).

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Za celý pedagogický sbor Mgr. Alena Roubínová