Aktuality


Hurá! Před námi jsou sladké dny plné koupání, výletů, odpočinku a počítačových her. Sešli jsme se před školou, abychom se slavnostně rozloučili se školním rokem 2021/2022. Se zájmem jsme poslouchali, […]

Červnové zúčtování


Sotva se naši prvňáci naučili všechna písmenka, začali pravidelně chodit do městské knihovny a zapojili se do projektu „Už jsem čtenář“. Čtení trénovali ve škole a v knihovně se zúčastnili několika […]

Z prvňáků jsou čtenáři


Jak už je u nás příjemným zvykem, na konci školního roku se přišli s našimi deváťáky rozloučit zástupci města. Letos k nám do altánku zavítali místostarosta Mgr. Jan Losenický a za odbor […]

Rozloučení s představiteli městaKaždoročně paní učitelky z Barvičky zvou naše prvňáky na divadelní představení. Radost z pozvánky byla letos mnohem větší, protože dva „covidové“ roky tuto tradici přerušily. Pohádka O Budulínkovi byla v podání paní učitelek […]

Prvňáci v MŠ Barvička


Ptáte se, co je to za nadpis a akci? IV. a V. ročníky oslovily ekoporadkyně z Ekologického centra Most pro Krušnohoří a nabídly nám velmi zajímavou aktivitu pro žáky. Cíl programu […]

O vodě


Letos jsme poprvé uspořádali cyklo-turistický kurz a zcela jednoznačně můžeme konstatovat, že byl velmi úspěšný. Proběhl ve dnech 16. – 21. června. Zúčastnili se ho žáci šestých, sedmých a osmých […]

Cyklo-turistický kurzNěkteří páťáci se v letošním školním roce přihlásili do nového kroužku na naší škole. Jmenoval se Řemeslný kroužek pod Technickým klubem „Kompas“ při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, […]

Technický klub na Sluníčkové škole


Časopis Raketa je plný zábavných a kreativních příspěvků, komiksových příběhů i her. Dává prostor mladým ilustrátorům, kteří se na podobě jednotlivých čísel podílejí. Každé číslo tak má obálku od někoho […]

Časopis Raketa pro děti z Ukrajiny


První červnový víkend se malí záchranáři vydali tábořit do kempu Prunéřov. Měli za úkol si postavit stany, nasbírat a nasekat dříví, připravit ohniště a zvládnout další dovednosti spojené s pobytem v přírodě. […]

Kroužek Mladý záchranářV šestém ročníku jsme v hodinách slohu trénovali dopis. Nejprve jsme protestovali, že dnes v době sms a watsapových zpráv nikdo dopisy už nepíše. Ale nechali jsme se přesvědčit. Každý žák z 6. B […]

Dopisování


INFORMACE K ŘEDITELSKÉMU VOLNU (27. 6. – 30. 6. 2022) PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU. PROGRAM: Pondělí: Toulky přírodou – Bystřický kopec (návrat ve 13 hod.) Úterý: […]

ŠD 27.-30. 6.


Minulý čtvrtek jsme se žáky šestých vyrazili do archeologického skanzenu nedaleko Loun. Vrátili jsme se v čase do doby kamenné a měli jsme úžasnou možnost vyzkoušet si život pravěkých lidí. Viděli […]

Šesťáci v pravěku