Roční archív: 2021


Toto úterý všechny děti ze školní družiny vyrazily společně na pozemní hokej. Sluníčko nás svými paprsky šimralo ve tvářích a my jsme se ze všech sil pustili do sportování.  Seznámili jsme […]

ŠD na pozemním hokeji


Preventivní přednáška – „Užívání a distribuce návykových látek, trestná činnost a trestní odpovědnost s tím spojená“ Problematika užívání alkoholu, tabáku a dalších návykových látek je v současné době stále aktuálnější. Mladí lidé […]

Prevence


Využili jsme možnost uskutečnit hodiny tělesné výchovy na kadaňském koupališti za zvýhodněnou cenu – trénovali jsme skoky, plavání a úpoly ve vodě. Při té příležitosti jsme vybrali nejlepší reprezentantky školy […]

Tělesná výchova na Sluníčkové školeVážení rodiče, děkujeme vám za účast ve volbách do školské rady. Za zákonné zástupce jste zvolili MUDr. Vízkovou Markétu a  Metličkovou Soňu. Za pedagogické pracovníky školy pedagogové zvolili  Mgr. Dlouhou […]

Výsledky voleb do školské rady


Vážení rodiče, milí žáci, od úterý 8. června 2021 žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí […]

Roušky ve škole


Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou v úterý 8. června 2021 od 15.30 h. Program: Hodnocení distanční výuky – doučování Plánované školní a prázdninové akce Prospěch Různé V době […]

Třídní schůzky 8. 6. 2021