Zahájení školního roku 2022/2023


Čarování ve Sluníčkové škole

První den nového školního roku se ve Sluníčkové škole nesl v pohodovém duchu. Slavnostně jsme přivítali naše malé prvňáčky. Přišli s úsměvem na tváři, společně splnili slib a začarovali svého nového talismánka pro štěstí.

Všichni jsme se pak sešli před školou, kde jsme vypustili balonky nesoucí tajná přání a vztyčili vlajku. Po dvouměsíční pauze jsme si společně strávený čas užili a těšíme na nové zážitky, které nám ten letošní školní rok přinese!