ESOZ Chomutov


Motivační návštěva na střední škole ESOZ Chomutov

Dne 14. 11. 2022 navštívili žáci 9. tříd Střední školu ESOZ Chomutov (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola). Zde byly pro žáky velice poutavým způsobem připraveny ukázky výuky všech studovaných oborů. Ve skupinkách obcházeli jednotlivá stanoviště, kde si mohli vyzkoušet zapojení elektrických obvodů. Ověřili si, jak fungují měřicí přístroje a prováděli fyzikální pokusy. Na stanovišti požární a bezpečnostní ochrany si vyzkoušeli střelbu na terč z laserových zbraní, snímání otisků, ale také přesun zraněného do bezpečí nebo slaňování z třetího patra. Mezi odvážlivce patřili nejen chlapci, ale i dívky a všichni byli velmi šikovní.

Dvouhodinový program byl nejen poučný, ale i velmi zábavný. Snad některým z žáků pomohl s výběrem školy a budoucího zaměstnání.