Zápis do 1. tříd se blíží


Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 je naplánován na středu 12. dubna a na čtvrtek 13. dubna 2023 vždy od 13.00 do 17.00.

Na čtvrtek 23. března 2023 máme naplánovaný oblíbený Den otevřených dveří. Připravíme pro vás a vaše děti program v učebnách 1. tříd a ve školní družině. Budete mít možnost popovídat si s vedením školy a hlavně s učitelkami budoucích prvňáčků s Mgr. Miluší Sukovičovou a Mgr. Ladou Pichlíkovou.

Pokud máte zájem popovídat si s vedením školy nebo vyučujícími v jiném termínu, neváhejte a zavolejte na tel. 474 333 452, domluvíme se. Rovněž si můžete na středu 12. dubna a na čtvrtek 13. dubna 2023 rezervovat čas zápisu. Stačí zavolat na tel. 474 333 452, určitě vám vyjdeme vstříc. 

Co Vás u zápisu čeká?
Paní učitelka se zeptá dítěte na jméno, adresu a školku, do které chodí. Po krátkém rozhovoru dostane předškoláček možnost říci básničku nebo zazpívat písničku. Nakreslit obrázek maminky, tatínka či sourozence bude pro každého určitě hračka. Bude připraveno určování tvarů, skládání pastelek podle barev, dojde i na „Člověče, nezlob se!“ a další zajímavé hříčky. Děti si pohrají a zároveň předvedou své dovednosti. U zápisu paní učitelka určitě nebude zkoumat, jestli předškolák umí všechna písmena a jak mu jde počítání. Zhodnotí celkovou připravenost dítěte pro školu.

Co budete u zápisu potřebovat?
Nezapomeňte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zájemci o odklad školní docházky navíc potřebují vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (např. pediatra).

Jaká jsou kritéria pro zápis žáků do prvních tříd?

Přednostně budou přijímáni žáci:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov (více na https://www.mesto-kadan.cz/filemanager/files/456195.pdf)
  2. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně se sourozencem na Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
  3. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně
  4. Děti s bydlištěm mimo školských obvodů Kadaně

Maximální počet přijatých prvňáčků je 75.

Kdy a jak se dozvíme výsledky?

O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2023 na stránkách školy www.3zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem, které se u zápisu dozvíte.

Pozdravujte od nás vaše děti a těšíme se na shledanou.

Mgr. Alena Roubínová