Zeměpisná olympiáda


Před jarními prázdninami proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády, které se zúčastnili také žáci naší školy. Tato akce se konala v Gymnáziu Kadaň, a tak jsme nemuseli nikam jezdit. Šesté třídy zastupoval Radek Scheiner, sedmý ročník úspěšně reprezentoval Štěpán Havlíček a získal šesté místo. Z osmých a devátých tříd obsadil Lukáš Drda vynikající páté místo. Všem jmenovaným moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci Sluníčkové školy.

Také bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili školního kola olympiády. Udělalo mi velkou radost, že se vás tolik přihlásilo.

Mgr. Petriláková