Exkurze v Observatoři Tušimice


V pátek 24. 3. 2024 jsme také my, žáci sedmého ročníku, absolvovali exkurzi. Chtěli jsme se něco zajímavého dozvědět o automatizovaném imisním monitoringu v okolí města a vůbec o meteorologii. Nejvíce se nám líbilo zařízení observatoře – anemometry, měřiče vlhkosti vzduchu, teploty, rosného bodu a jiné. Fascinoval nás stožár, na kterém jsou umístěny různé přístroje. Takové stožáry jsou jen dva v České republice. Zjistili jsme, že pozorování mraků a sledování monitorů a měřicích zařízení není žádná legrace a předpovídání počasí už vůbec ne. Také jsme si to vyzkoušeli a někteří se docela trefili v posuzování dohlednosti a pozorování typu oblaků. Největším překvapením bylo, že imise v okolí jsou už tak nízké, že občas máme horší ovzduší v našem interiéru, pokud dostatečně nevětráme.