Post Bellum


Příběhy našich sousedů aneb jak jsme natáčeli rozhovor s pamětnicí…

I v letošním školním roce jsme byli osloveni s nabídkou podílet se na mezigeneračním projektu s názvem Příběhy našich sousedů. Ten již několikátým rokem pořádá nezisková organizace Post Bellum. Projekt je primárně cílený na žáky koncových tříd 2. stupně (8. a 9. třídy). A jelikož se toho na Sluníčkové škole nebojíme, rozhodli jsme se jít výzvám naproti a do projektu se za naši školu zapojili vybraní žáci ze 7. B, konkrétně šlo o Hanku Banáškovou, Verču Kolářovou, Emu Macháčkovou, Karin Mihalovovou, Artura Tymčuka a Lauru Zimmermannovou. Náš tým se během několika měsíců musel vypořádat s nelehkými úkoly, neboť cílem projektu bylo najít, vybrat a oslovit pamětníka ze svého okolí a s ním následně natočit rozhovor. Námi vybranou pamětnicí byla Eliška Sladká. V žákovském týmu jsme si rozdělili role, abychom nic neponechali náhodě, a pustili jsme se do natáčení. V předvánočním čase jsme se vypravili do Prahy na výtvarný workshop zaměřující se na komiks, neboť ten jsme si vybrali pro zpracování nahraného příběhu pamětnice. Byla to spousta času a práce, která se zakládala na vzájemné týmové součinnosti. To všechno úsilí se nám však vrátilo, když jsme 14. 3. 2023 v kulturním zařízení v Kadani před odbornou porotou, pamětníky, pedagogy, zástupci města i jednotlivých škol, a především mezi ostatními týmy ze základních škol a gymnázií v Kadani, Jirkově, Chomutově a Litvínově prezentovali námi zpracovaný životní příběh paní Sladké. Vše jsme za vzájemné podpory zvládli a podle reakcí zúčastněných se naše prezentace líbila. Během celého projektu jsme načerpali mnoho zkušeností a poznatků. Projekt byl v našem pojetí založený na mezigeneračním a také mezioborovém prolínání dějepisu, českého jazyku a výtvarné výchovy. Mnohdy jsme se nebáli zabrousit i do dramatické výchovy. Jsme na výše jmenované žáky velice pyšní, neboť si našli ve svém volnu čas na společná setkávání a práci na projektu. Jsme rádi, že takové žáky na Sluníčkové škole máme a děkujeme jim za práci, kterou pravidelně odvádějí!

Mgr. Sladká, Mgr. Havlíček