Přehazovaná


Poslední dubnovou středu jsme ve Sluníčkové škole pořádali turnaj v přehazované starších žákyň. Účastnily se ho dívky 8. a 9. tříd kadaňských základních škol.

Naše děvčata se umístila na krásném 2. místě, a získala tak pomyslné stříbrné medaile.

Sestava:

Dybová Karolína, Žáková Hana, Kozáková Kristýna, Doboszová Karolína, Šteiglová Eliška, Vinická Bára a Viktorie Průchová.

Pochvala patří také Petře Černé a Daniele Kováčové za pomoc při organizaci.

Všem dívkám děkuji za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Schönauer