Ukliďme Česko


V průběhu měsíce dubna se naše škola zapojila do dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Žáci společně se svými učiteli a asistenty pedagoga uklízeli okolí Sluníčkové školy i přilehlé Rooseveltovy sady. Díky úklidovému balíčku plnému rukavic a pevných pytlů, který jsme obdrželi od organizátorů, šlo všem uklízení pěkně od ruky. Některé třídy sesbíraly více odpadu, některé méně, ale dobrý pocit z odvedené práce měl každý. Proč? Protože nám záleží na tom, kde žijeme a jak vypadá naše okolí.

Mgr. Viktorie Blechová