Nově příchozí a Sluníčková škola v Galerii Josefa Lieslera


Během podzimních dnů probíhala v Galerii Josefa Lieslera velice povedená výstava předního současného českého malíře Lubomíra Typlta. V rámci výtvarné výchovy jsme do galerie zavítali s nejednou třídou napříč ročníky i stupni. Výuka v galerii je nám již dávno vlastní, a i přes nemalou vzdálenost ji zde realizujeme pravidelně. I v případě výstavy Nově příchozí jsme společně objevovali, komentovali, diskutovali a přicházeli na významy charakteristické silně kontrastní barevnosti i sarkastického humoru. Velké díky galeristce Ing. Lucii Filipové za setrvačnou vstřícnost, elán a chuť pouštět se do vzájemné spolupráce!

Mgr. Jakub Havlíček