Návštěva Františkánského kláštera


Návštěva Františkánského kláštera aneb co se skrývá za restaurováním

V minulých dnech jsme s třídou 4. A zavítali do Františkánského kláštera, kde pro nás byl v muzeu připravený edukativní program. Během prohlídky jsme se dozvěděli o základních technikách restaurování maleb, oltářů, nábytku a viděli jsme konkrétní ukázky přímo v budově kláštera. V druhé části si děti vyzkoušely připravené aktivity zaměřující se na restaurátorskou techniku odkryvu nástěnné malby na tabulkách pomocí reálných restaurátorských nástrojů. Cvičení si hrálo i s naší pozorností a všímavostí, neboť objevené výjevy na tabulkách se v originální podobě nacházely přímo v klášteře – museli jsme je ale vypátrat. V neposlední řadě jsme si povídali o nalezených výjevech a jaký skrývají v historickém kontextu význam. Velké díky do Městského muzea v Kadani za parádní program, těšíme se na další návštěvu!

Mgr. Jakub Havlíček