Mensa Česko


Vážení rodiče,

byla nám nabídnuta spolupráce s Mensou Česko. Díky tomu tak máme možnost pro vaše děti zajistit otestování IQ standardizovaným testem prověřeným na více než 3 000 dětech v ČR. Test není závislý na získaných vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly.

Pokud o tuto nabídku máte zájem, neváhejte a kontaktujte naši koordinátorku nadaných žáků Mgr. Lenku Kaiserovou (kaiserova-3zs@ktkadan.cz). V případě většího počtu zájemců uspořádáme testování přímo u nás ve škole.

Mgr. Alena Roubínová