Tam, kde vychází slunce


Výstava žáků Sluníčkové školy aneb Tam, kde vychází slunce

Víte, jak to vypadá tam, kde vychází slunce? Pokud ne, račte zavítat na stejnojmennou výstavu výtvarných prací žáků Sluníčkové školy, která je do 29. února k vidění v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani. Tematická výstava představuje práce všech tříd naší školy. Děti měly prostor podílet se na vývoji i finální podobě prezentovaného výtvarného projektu.

Název Tam, kde vychází slunce se stává jednotícím prvkem, který vše pojí do námětově pevného celku. Jde o motiv, který se neodmyslitelně váže k naší škole. Místo, kde začíná něco nového. Místo lepších a světlejších zítřků. Místo naděje a nových očekávání. Co vše lze pod tímto označením hledat a nacházet? Spousty asociací a spousty významů. Prostor pro naši fantazii a představivost.

Snažíme se ukazovat schopnosti a dovednosti žáků, kteří uvažují nad zvoleným tématem v různých souvislostech. Výtvarnou výchovu nechápeme pouze jako prostor k relaxaci a odpočinku, nýbrž jako plnohodnotný obor rovný jiným vyučovaným předmětům. Smysluplně pracujeme s průřezovými tématy a schopnostmi výtvarky mezioborově prolínat. Využíváme k tomu znalosti a dovednosti z nejrůznějších oblastí jak společenských, tak i přírodních věd.

Není naším záměrem prostřednictvím výstavy pouze prezentovat různorodý výčet výtvarných technik, ale představit divákovi pojetí a projevy dětí v individuální rovině, stejně tak i možnosti skupinových spoluprací. K vidění jsou kresebná, malebná i grafická ztvárnění. Stejně tak lze procházet pracemi v kombinovaných technikách a experimentálních přístupech.

Umění je mimo jiné o hledání a nacházení, a my věříme, že při návštěvě výstavy budete objevovat spoustu zajímavých výtvarných momentů, které potěší i obohatí.

Mgr. Jakub Havlíček