Zeměpisná olympiáda


Ve středu 21. února proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády, která se konala v prostorách kadaňského Gymnázia. Naše škola měla své zástupce ve všech kategoriích. Okresnímu kolu předcházelo školní kolo, o které byl poměrně velký zájem. Nejvíce žáků se hlásilo ze šestých tříd a pak z osmých a devátých dohromady.

Nicméně v okresní soutěži nás reprezentovali ti nejlepší. Za šesté ročníky soutěžil Matyáš Handrych. Sedmé ročníky zastupoval Karel Franc, který obsadil velmi pěkné 6. místo. V nejstarší kategorii pro osmé a deváté třídy získal Štěpán Havlíček hezké 8. místo. Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za účast a jejich aktivitu.

Mgr. Petriláková