Volby do školské rady


Vážení rodiče,

k 11. 7. 2024 bude ustavena nová školská rada. Její funkční období bude do 11. 7. 2027. Nyní je třeba sestavit kandidátní listinu z řad zákonných zástupců našich žáků. Máte-li zájem o činnost ve školské radě Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov, přihlaste se třídnímu učiteli svého dítěte nebo přímo v ředitelně školy do pátku 10. 5. 2024 do 13 h. Volby do školské rady proběhnou dne 6. 6. 2024 od 7 do 15.30 h v přízemí hlavní budovy naší školy v souladu s §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebním řádem školské rady vydaném Radou města Kadaně.

Děkuji za spolupráci.

Alena Roubínová

ředitelka školy