Olympijská výzva: Z Kadaně do Paříže


Vzhledem k blížícím se letním olympijským hrám, které se letošní rok uskuteční v Paříži, jsme se společně s žáky rozhodli zapojit do výzvy související právě s olympiádou. Sportovní část spočívala v pokoření limitu 901 kilometrů, což je právě vzdálenost z Kadaně do Paříže. Během hodin tělesné výchovy se každá třída vydala na zajímavá místa v okolí naší školy, například Františkánský klášter, Bystřický kopec, Astronomicko přírodovědná observatoř a další. Počet žáků, který se procházky zúčastnil, se poté vynásobil počtem nachozených kilometrů. Po vyhodnocení byl celkový počet nachozených kilometrů 949. Do projektu jsme jako výzvu započítali i cykloturistický kurz. Cyklisté přispěli celkovými 1261 ujetými kilometry, turisté pak 396 kilometry. Celkový počet kilometrů za tento kurz činil 1657 km, což by bohatě stačilo i na cestu z Paříže zpět. Náš cíl v podobě 901 km byl tak bohatě překonán. Druhá část projektu se zaměřila na digitální kompetence. Žáci individuálně nebo ve dvojicích tvořili plakáty jednotlivých olympijských sportů, kam přidali i zajímavé informace o medailových úspěších, pravidlech nebo našich olympionicích. Tyto plakáty visely na šatnách, kde posloužily jako zajímavý zdroj informací.  Všem žákům děkujeme za aktivitu a pedagogům za ochotu se výzvy zúčastnit.

Daniel Paták, Lukáš Schönauer

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *