O stromech


O stromech

Stromy, to je jeden z fenoménů naší školy. Velmi těžko neseme, když se musíme s nějakým rozloučit. V roce 2013 jsme museli pokácet mnoho topolů. Místo nich jsme vysadili borovice a babyky. Aby loučení tolik nebolelo, nechali jsme si ze dřeva pokácených topolů udělat dvě sochy, které nám je mají připomínat. Jednu sochu jsme odhalili v prosinci 2013. Jsou to čerti, kteří mají za úkol zlobit místo dětí. Druhou jsme odhalili v červnu 2014. Je jí sudička Štěstí. Ta dala naší škole do vínku, aby v ní byly děti šťastné.

certi-drevo

sudicka-drevo

V areálu máme několik stromů s označením Významný strom.

Strom první: Lípa svobody

28. října 1968 uctili naši bývalí učitelé 50. výročí vzniku Československé republiky vysazením Lípy svobody.Co se dělo v roce 1968? Začal nádherně takzvaným Pražským jarem, které bylo projevem touhy po změně, voláním po demokracii a svobodě. Když odcházeli učitelé v červnu 1968 na prázdniny, netušili, za jaké situace se budou po prázdninách do školy vracet. 21. srpen 1968 a konec všem touhám. Myslíme si, že projevem jejich volání po svobodě bylo právě zasazení této lípy. V kronice jsme našli jen strohou poznámku: „50 let Československa jsme oslavili literárním pásmem. Před budovou jsme zasadili „Lípu svobody.“ Proč tak stručně a bez komentáře? Můžeme se jen dohadovat. Zápis byl psán až na konci školního roku 1968/1969 a to už začínala normalizace.Lípa tu pak rostla takřka bez povšimnutí, na její jméno se zapomnělo.  Přežila normalizaci, přežila Sametovou revoluci a možná, že by takto anonymně rostla dodnes, kdybychom o ní náhodou nenašli zápis ve školní kronice. Rozhodli jsme se, že v den, kdy škola bude slavit 50 let svého vzniku, ke staré lípě přidáme tabulku s jejím skutečným jménem „Lípa svobody“ a přijmeme ji tak mezi naše významné stromy.

Strom druhý: Jinan dvoulaločný (Gingo biloba)

Na jaře 2004 jsme na počest 40. výročí školy vysadili jinan. Bývá nazýván živou fosilií (neboli zkamenělinou). Jeho fosilní nálezy pocházejí z doby dinosaurů. Když před 65 milióny let dopadl na Zem obrovský asteroid, zvedl se velikánský mrak prachu, zastínil Slunce a nedovolil slunečním paprskům proniknout na zem. Nastala tma a veliká zima, rostliny hynuly, živočichové hynuli, vyhynuli i dinosauři, ale jinan dvojlaločný přežil. Našemu jinanu se daří a dělá nám radost.

Strom třetí: Lípa srdčitá (Tilia cordata)

U příležitosti Dne země jsme v roce 2010 slavnostně zasadili lípu, český národní strom. Její ratolesti jsou součástí některých našich státních symbolů i bankovek. Jsme na ni pyšní, je krásná a na jaře omamně voní.

Strom čtvrtý: Dub letní (Quercus robur)

V roce 2012 jsme se rozhodli vybrat lípě partnera a do její blízkosti zasadili dub. Jeho latinské jméno se někdy odvozuje z keltštiny a znamená krásný strom plný síly. Dokáže prý přežít i úder blesku. V různých mytologiích je spojen s nejvyššími hromovládnými božstvy. Byl zasvěcován nejvlivnějším bohům – Řekové ho zasvětili Diovi, staří Slované bohu hromu a blesku Perunovi, keltští druidové v dubových hájích obětovali.

Strom pátý: Platan javorolistý (Platanus acerifolia)

V roce 2014 jsme jako součást oslav 50. výročí školy za přítomnosti všech současných a mnoha bývalých zaměstnanců zasadili zatím poslední náš “Významný strom“ platan. Platan byl vybrán proto, že vyrůstá v mohutný strom, v jehož stínu si rády hrají děti. Říkáme mu „Strom dětí.“

strom-prvnistrom-druhystrom-tretistrom-ctvrtystrom-paty