Pro Jashildu


Rok se s rokem sešel a na Sluníčkové škole v Kadani se opět konala již tradiční akce na podporu vzdělání holčičky Jashildy. Jashilda žije v Indii ve městě Honavar a naše škola ji již od roku 2009 posílá peníze na její vzdělání. Do projektu byly zapojeny všechny děti naší školy, které zhotovily plno krásných vánočních dekoračních předmětů. Příspěvkem jste se podíleli na dobré věci a ještě si mohli vyzdobit své domovy.
Děkujeme.