Návštěva galerie


S žáky na komentované prohlídce v Galerii Josefa Lieslera
V rámci hodin Výtvarné výchovy jsme čtvrtý lednový týden vyrazili s třídou 5. A a 6. B za kulturou. Konkrétně naše kroky vedly do Galerie Josefa Lieslera, kde aktuálně probíhá výstava Kadaň v obrazech Pavla Wolfa. Galerie pro nás připravila komentovanou prohlídku. V prostorách expozice jsme se seznámili s autorovou různorodou tvorbou v jednotlivých časových obdobích a životních etapách. Zjistili jsme, která místa v Kadani a okolí měl Pavel Wolf nejraději, proč jsou na jednom obraze podepsaní dva autoři nebo který vystavený obraz není zcela dokončen. Děkujeme tímto MgA. Pavlíně Jakoubkové za čas, který nám věnovala, a budeme se těšit na viděnou při nějaké další kulturní akci.
O tom, jak si žáci výstavu užili, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.