Clilujeme


Hlas z rádia nebo televize se nese téměř v každé domácnosti. Není pravidlem, že všem písničkám, nápisům či reklamám rozumíme. S cizím jazykem se nesetkáváme pouze na dovolených u moře, ale je všude kolem nás. Nosíme trička s anglickými nápisy, běžně používáme anglické výrazy, mnohé nám již zlidověly. Proč by tedy žáci měli slýchávat angličtinu ve škole pouze na hodinách cizího jazyka? U nás tomu tak není. Angličtinu uslyšíte z úst dětí i během matematiky, výtvarné výchovy či tělocviku. Používáme metodu CLIL, při které si žáci osvojují znalosti a dovednosti daného předmětu a procvičují se v cizím jazyce, v našem případě v angličtině. V hodinách výtvarné výchovy žáci opakují pocity a barvy v angličtině. Cestují časem a procházejí se po lese. Hledají rozdíly v obrazech. V rámci tělocviku mají kruhový trénink a aerobik s anglickými povely a vyzkoušejí si i atletickou abecedu. CLIL nás baví, a proto jej budeme používat dál.