Třídní schůzky 3. 5. 2018


Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 3. května 2018. S rodiči žáků, kteří mají zaplacenou školu v přírodě, se sejdou vyjíždějící p. učitelky už v 15.15 h v 1. B, 2. A, 3. B, 4. A a 5. A.
Tradiční třídní schůzky zahájíme na 1. stupni v 15.45 h a na 2. stupni bude začátek v 16.30 h.
Program:
Plánované školní projekty, výlety, exkurze, focení …
Úprava rozvrhu 1. st. v době ŠvP
Volitelný druhý cizí jazyk v 8. ročníku
Hodnocení prospěchu a absence žáků
Různé

Za celý pedagogický sbor Mgr. Alena Roubínová