Soutěže


V hledáčku…

S příchodem jara se nám ve škole na výstavních plochách nad šatními kójemi uhnízdila výtvarná skupinová práce. Tu mají na svědomí žáci naší školy, kteří si ve výtvarné výchově vzali do parády mezipředmětový projekt zabývající se naším ptactvem. A čeho se vlastně celoškolní soutěž „V hledáčku…“ týkala? Úkol byl snadný – vžít se do role ornitologa a pozorovat zpěváčky, kteří žijí v našem městě nebo jeho okolí. Bylo potřeba pojmenovat jednotlivé opeřence umístěné na soutěžní nástěnce. Kdo si nebyl jistý, mohl v knihovně zapátrat v odborné literatuře – atlasu ptactva. Pak již stačilo jen vepsat do připravených řádků soutěžního listu přesné názvy a vhodit ho do sběrného boxu.

Soutěž byla k projektovému dnu „Jaro je tu“ ukončena a v rámci konané akce slavnostně vyhodnocena. A jak to celé dopadlo? Mile nás překvapila hojná účast všech soutěžících. Bylo jich neuvěřitelných 103! Co do počtu hlasů byla nejaktivnější III. B, jejíž žáci vyplnili 23 hlasovacích lístků. Třídou s největším množstvím správných odpovědí byla II. B (9 vyplněných papírků). Nejvíce naše žáky potrápila žluna zelená, která se v případě několika odpovědí maskovala za samičku datla černého J. I přes drobné nesnáze s přestrojenou paní datlovou se nám sešlo úctyhodných 33 bezchybných odpovědí! Tento výsledek potěšil jak nás, tak všechny úspěšné žákovské ornitology, kteří byli za své tipy odměněni sladkou pozorností!

Jirkovská paleta

Těší nás, že se můžeme podělit o radostnou zprávu týkající se umístění našich žáků v 26. ročníku výtvarné soutěže s celostátní účastí Jirkovská paleta. Letošní téma „Lidé všech národů“ žákům Sluníčkové školy dovolilo uchopit námět osobitým způsobem a využít široké spektrum technik. Samotné výtvarné činnosti vždy předcházela diskusní část o tom, co je to národ, jak poznáváme cizí národy, jejich zvyky a kulturu. Hovořili jsme o různých způsobech života, představovali jsme si některá typická jídla, oblékání a zdobení. Pozastavili jsme i nad historickými a zeměpisnými souvislostmi.

Coby Sluníčková škola jsme se účastnili dvou kategorií – B1 (1. – 5. třídy ZŠ) a B2 (6. – 9. třídy ZŠ), a to se třemi velkoformátovými pracemi, které vznikaly ve spolupráci několika tříd (4. B + 5. A, 8. A + 8. B a 9. A + 9. B). V soutěži se sešlo celkem 323 výtvarných prací z 31 škol z různých koutů naší republiky. Odborná porota složená z umělců a výtvarníků vybrala vítěze.

A jak jsme dopadli? Fantasticky!

  1. místo v kategorii B1 – žáci 4. B a 5. A za skupinovou práci „Turisté“
  2. místo v kategorii B2 – žáci 8. A a 8. B za skupinovou práci „Seznamka“

Jsme pyšní, že i ve výtvarných soutěžích naši žáci dokážou obstát, ba co více triumfovat, a úspěšně tak reprezentovat naši školu. Věříme, že o sobě dáme vědět i prostřednictvím dalších soutěží a aktivit.