Rozloučení s deváťáky


Stalo se už příjemnou tradicí, že na konci školního roku se představitelé našeho krásného města přijdou rozloučit se žáky devátých tříd. Nebylo tomu jinak ani v letošním školním roce. Starosta Kadaně PaeDr. Jiří Kulhánek, místostarosta Mgr. Jan Losenický a za odbor školství paní Helena Gvoždiáková  přišli popřát budoucím studentům středních škol hodně úspěchů v jejich studijním i soukromém životě a na oplátku si poslechli poděkování žáků za velkou podporu a přínos Sluníčkové škole. Za deváťáky promluvila Leontýna Krejčí a předala panu starostovi malý dárek v podobě Almanachu, kde jsou zveřejněné literární práce dětí naší školy. Na závěr příjemného setkání žáci předvedli vzácné návštěvě krátkou taneční ukázku z nacvičeného rozlučkového programu. Celý náš pedagogický sbor přeje žákům devátého ročníku hodně úspěchů a všem přeje hezké prázdniny.