Beseda s Josefem Klímou o kriminalitě mládeže


Dne 13. 9. 2018 se žáci 7. – 9. tříd zúčastnili besedy o sociálně patologických jevech ve společnosti a kriminalitě mládeže. Ta vychází ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel, scénárista a reportér prožil, napsal nebo natočil. Pořad byl v rámci primární prevence mládeže speciálně zaměřen na mezní situace, v nichž se žáci mohou kvůli nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti. Pan Klíma vyprávěl řadu zajímavých příběhů ze své novinářské praxe, kdy se často setkává s trestnou činností mladistvých. Slyšeli jsme historky, které doslova berou dech. Na konci besedy došlo i na dotazy, které žáky zajímaly.