Ředitelské volno 12. 10. 2018


Vzhledem k tomu, že termín voleb do Senátu v roce 2018 připadá na pátek 12. 10. 2018 a my na ně potřebujeme uvolnit několik místností, ve kterých se běžně jindy vyučuje, vyhlašuji na 12. 10. 2018 (pátek) z organizačních důvodů ředitelské volno.

Školní družina zůstane pro žáky 1. až 4. tříd v provozu (tj. od 5.30 h do 16.30 h). Pro přihlášené děti bude připraven program mimo školu, který bude upřesněn nejpozději 11. 10. 2018 podle předpovědi počasí. Poplatek na jízdné a vstup činí 70 Kč. Svačinu musí mít děti s sebou. Do družiny můžete své dítě přihlásit pomocí dotazníku, který obdržel každý žák od své paní učitelky třídní. Pokud dítě přihlásíte do družiny, a nakonec tam nepřijde, musíte ho předem písemně nebo telefonicky odhlásit.

Na pátek 5. 10. 2018 je naplánován celoškolní projektový den Jablíčkobraní v areálu školy. Žáci budou na 1. stupni končit v 11.55 h a na 2. stupni v 11.30 h. Školní družina bude 5. 10. 2018 v běžném provozu.

 Mgr. Alena Roubínová