Ruština versus němčina


Žáci devátých tříd naší školy, ruštináři a němčináři, se rozhodli změřit své síly v jazykových dovednostech. Nejdříve tři vybraní žáci z každé skupiny o sobě řekli deset vět v jazyce, který se učí už druhým rokem. Za každou správně řečenou větu jim byl udělen bod. Potom jako tým odhadovali význam 10 slov v druhém jazyce (měli na to vždy dva pokusy). Za každé uhodnuté slovo opět obdrželi bodové hodnocení. Při dalším společném setkání si každý žák natrénoval jazykolam v cizím jazyce a pokusil se ho během několika minut naučit kamaráda z druhé jazykové skupiny. Kdo to řekl správně, získal body. Musíme ocenit zdravou soutěživost, rivalitu a flexibilitu všech zúčastněných a doslova smekáme před jejich jazykovými schopnostmi. Ve finále se ukázalo, že není vůbec podstatné, který tým zvítězil. Mnohem důležitější je, že se všichni naučili něco nového a přitom se pobavili. V tomto duchu bychom chtěli pokračovat a vyzkoušet si toto soutěžení i mezi žáky osmých tříd.
Mgr. N. Petriláková a Mgr. A. Horčicová