Rozhodnutí o přijetí a o odkladech


Vážení rodiče,
níže a také v menu škola – budoucí prvňáčci je umístěno rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Originál rozhodnutí si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

Žádostem o odklad školní docházky jsem vyhověla. Tato rozhodnutí si též vyzvedněte v kanceláři školy.

Všem přijatým prvňáčkům blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci. 

Mgr. Alena Roubínová

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020